Kan tuberkulossmitta utredas och fastställas?

Tills vidare finns inte något bra test, som allena kunde användas för att säkerställa en tuberkulossmitta. Både hudtest (mantouxtest) och blodtest (s.k. IGRA-test) används allmänt. Med dessa testas barn under 16 år samt vuxna som exponerats för tuberkulos och har hög risk att insjukna på grund av nedsatt motståndskraft.

Är jag i fara, Smitta