Kan varaktigt fel kvarstå i kroppen efter genomliden tuberkulos?

Största delen av patienterna återhämtar sig helt. Om behandlingen försenats, och tuberkulosen fått tid att orsaka omfattande skador i till exempel lungorna, är det möjligt att kroppen inte återgår till sitt normala tillstånd. Ibland kan även kirurgisk behandling krävas för botandet av svår tuberkulos.

Vård