Min mans obduktion avslöjade lungtuberkulos. Under hans livstid fanns det ingen information om detta. Hur stor är chansen för maken att bli sjuk? Risken för att andra nära kontakter som barn, barnbarn, vänner och arbetsgemenskapen ska bli sjuka är också en oro.

Tyvärr går det inte att ge ett uttömmande svar på er fråga. Risken för infektion beror i huvudsak på kvaliteten och omfattningen av den avlidnes lungtuberkulossjukdom och intensiteten av symtomen (hosta, sputum) och varaktighet under livet. Smittrisken för närstående personer är reell om kaviterande lungtuberkulos hittades vid obduktionen eller om lungtuberkulosen på annat sätt hade skadat lungorna omfattande. Om syrafasta stavar sågs i den speciella färgningen av vävnadsprovet talar det också för smittsamhet. På den tiden har det funnits många tuberkulosbakterier i lungorna och de har även släppts ut i andningsluften under livet.

Lungtuberkulos som hittas vid obduktion kan också vara en förändring som inträffade i ett mycket litet område av lungorna, vilket inte orsakade eller bidrog till döden. I det här fallet finns det nästan ingen risk för infektion.

Utifrån den avlidnes uppgifter ska sjukvårdsdistriktets och kommunens  myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar bedöma din mans eventuella smittspridning och smitttiden. Utifrån detta genomförs erforderlig smittspårning, det vill säga de som varit nära exponerade kartläggs och de remitteras till undersökningar. Smittrisken är störst för personer som bott i samma hushåll, eftersom de har varit utsatta längst och mest. För övriga närkontakter är det avgörande hur länge de har varit i kontakt med den sjuke under smitttiden.

Risken för sjukdom beror däremot på den exponerades ålder och hälsotillstånd (immunförsvarets funktion). För barn under skolåldern är risken att bli sjuk högre än för vuxna och de remitteras till utvärdering av barnläkare. Om de har påvisbar tuberkulosinfektion påbörjas medicinering för att förhindra sjukdomen.

Tuberkulos är dåligt smittsamt: bara en tredjedel av de som är nära exponerade blir smittade, och bara en av tio smittade blir så småningom sjuka i tuberkulos. Risken att bli sjuk är störst under de första två åren efter smittan. Om din mans lungtuberkulos bedömts som smittsam är det viktigt att ansöka om undersökningar om symtom som är lämpliga för tuberkulos visar sig senare.

Har jag varit utsatt för tuberkulos?