När används tvångsisolering?

Tvångsisolering utnyttjas till exempel om en patient med smittsam tuberkulos upprepade gånger avbryter behandlingen.

Isolering