Om jag utan att veta det har varit i kontakt med en tuberkulossjuk person, kan jag då i efterhand få veta att jag varit utsatt för smittrisk?

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom för vilken förebyggande åtgärder är föreskrivna i lag. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att den personal som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar skall spåra personer som råkat ut för allmänfarlig smittrisk. Smittsamheten bedöms på det sjukhus där den sjukas tillstånd utreds och behandling ges. Smittsamma patienter intervjuas för att utreda med vem de varit i kontakt (s.k. smittspårning, se ordlistan).

Om du och/eller dina barn under 7 år ha blivit utsatt för smittrisk, blir ni inkallade för utredning.

Är jag i fara, Smitta