Skall man informera människor om barnets sjukdom och vad skall man då säga?

Du kan berätta om sjukdomen för människor, som är betydelsefulla för dig och som stöder dig. Berätta, att tuberkulosen läks genom medicinering. Då barnet får medicin, behöver man inte oroa sig för smitta. Såsom vid andra fall av sjukfrånvaro är det skäl att informera daghemspersonalen om barnets sjukdom

Tuberkulos hos barn