Skall man ta vitamin B6 tillsammans med tuberkulosmedicinen eller separat?

Vitamin B6 kan tas samtidigt med tuberkulosmedicinen eller vid en annan tidpunkt. Säkrast blir det gjort om man tar medicinerna samtidigt.

Svar från sakkunniga