Utvecklas den hivpositivas tuberkulos på samma sätt som andras?

Jämfört med hivnegativa, har hivpositiva mer tuberkulos i andra organ än lungorna. Om en obehandlad hivinfektion har fortskridit till AIDS-skedet, kan tuberkulosen framträda i generaliserad, snabbt framskridande form.

Är jag i fara, Tuberkulos och hiv