Vad är tuberkulos

Tuberkulos är en infektionssjukdom, som förorsakas av Mycobacterium tuberculosis -bakterien

Vad är tuberkulos?