Vad kostar tuberkulosvården?

Tuberkulosen är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att vård och undersökningar vid misstanke om tuberkulos sker kostnadsfritt i Finland.

Vård