Vad skall jag berättar om tuberkulosen för mina vänner och min familj?

Berätta, att tuberkulosen inte smittar lätt. Man tillfrisknar med hjälp av mediciner. Risken för smitta är störst för dem, som länge inandas samma luft som den sjuka. Vägled dina vänner till  tuberkuloosi.fi/se/ -webbplatsen.

Tuberkulos hos ungdomar