Var görs tuberkulostest i huvudstadsregionen? Jag kommer att vara utbytesstudent i ett års tid och behöver ett intyg? Vem skall jag kontakta?

Kraven på tuberkulostest är olika i olika länder. I USA varierar kraven också mellan olika delstater och utbildningsinstitutioner. Du bör först kontrollera vilken typ av testning din institution i destinationslandet kräver. Dessutom bör du ta reda på vad slags yttrande den begärande parten vill ha. Ta med skriftliga instruktioner ur vilka detta framgår. Tuberkulosen är ovanlig i Finland, och det är möjligt att institutionen nöjer sig med en läkarundersökning, kartläggning av tuberkulosrisken genom en intervju och lungröntgen.

Om tuberkulostest fordras, måste man ta reda på om hudtest eller blodtest avses. Hudtest (Mantoux-test, tuberkulintest) görs åtminstone i huvudstadsregionen vid privata turism- och vaccinationskliniker (Terveystalo, Aava, Mehiläinen). Hudtest kräver två besök. Vid det första besöket injiceras testsubstansen i huden och vid det andra besöket avläses resultatet. Testresultatet kan vara positivt på grund av en tidigare BCG-vaccination. Därför bör läkaren även skriva ett utlåtande angående tolkningen av testresultatet. Blodtestet (B-TbIFNg) är en nyare metod, som är i bruk till exempel vid HUSLAB. En privat läkare kan skriva remissen till laboratoriet, men tolkningen av svaret kan kräva specialisthjälp .

Är jag smittad av tuberkulos?