Varför isoleras patienter med smittsam tuberkulos på sjukhus?

Avsikten med isoleringen är att förhindra spridning av smittan till andra patienter och personalen. På sjukhus vårdas patienter med smittsam tuberkulos isolerade tills de inte längre innebär en smittrisk för sin omgivning.

Isolering