Varför tar behandlingen av tuberkulos så lång tid och varför krävs många mediciner?

Tuberkelbakterierna växer långsamt. De delar sig med cirka 15 till 20 timmars intervaller. En del av bakterierna kan även förbli långa tider i odelat tillstånd. Antibiotika biter bäst på bakterier som delar sig. Syftet vid behandlingen är att förinta alla bakterier, så att sjukdomen inte återkomer. Det behövs flera läkemedel, eftersom tuberkelbakterien snabbt kan utveckla resistens mot ett enda läkemedel.

Vård