Vid läroanstalten där jag arbetar, har en studerande insjuknat i tuberkulos. Hur farlig är tuberkulossmitta eller insjuknande i tuberkulos om man har astma?

Tack för er fråga. Om en person exponeras för tuberkulos, kan den inte föra smittan vidare, om den inte först blir smittad själv (endast cirka var tredje av de exponerade får smittan) och sedan dessutom insjuknar i akut tuberkulos (endast var tionde som får smittan insjuknar, och detta kan ske långt senare).

Ur din fråga framgår inte vilken typ av tuberkulos den sjuka har och inte heller om han eller hon är smittsam. Om den sjuka har smittsam tuberkulos, blir hans eller hennes nära kontakter inom läroalstalten undersökta. Du kan läsa mera om ämnet  vid avsnittet Är jag i fara?

Astma är inte en känd riskfaktor för tuberkulos, men om en astmatiker insjuknar i tuberkulos, måste hans eller hennes astmamedicinering ofta intensifieras.

Har jag varit utsatt för tuberkulos?