Vilka är symtomen på tuberkulos?

Allmänna symtom i samband med tuberkulos är dålig aptit, viktnedgång, trötthet, kraftiga nattsvettningar och feber som kan vara lätt. Hos barn kan allmänna symtom framträda i form av av fördröjd tillväxt och utveckling.

Lokala tuberkulossymtom beror på vilken del av kroppen som angripits. Lungtuberkulosens viktigaste symtom är hosta i mer än tre veckor. Med hostan kan småningom följa upphostningar. Dessa kan vara gulaktiga, brunaktig eller blodiga. När sjukdomen fortskrider, kan hostan åtföljas av andnöd och bröstsmärta.

Vid lymfkörteltuberkulos sväller den inflammerade körteln och ökar i storlek. Oftast är den inflammerade lymfkörteln lokaliserad till halsen, men den kan också vara i armhålan eller ljumsken. Vanligen ömmar lymfkörteln inte och den känns fast. Om inflammationen är begränsad till lymfkörteln, har den sjuka inte nödvändigtvis allmänsymtom. Då inflammationen fortskrider, kan lymfkörteln bli en mosig, röd och öm massa. En sådan till böld omvandlad lymfkörtel kan utsöndra var på huden.

Symtom