Svar från sakkunniga

Då du för markören till frågan och trycker på den vänstra musknappen ser du svaret.

Frågorna är grupperade under 8 underrubriker.

Tuberkulos och coronavirus

Jag hade lungtuberkulos isolerad hemma i ca 3 månader och gick till vårdcentralen varje dag för att få en streptomycininjektion. Jag fick också vitaminpiller. Var medicinen jag fick sådan att jag skulle ha fått immunitet mot sjukdomen eller kan den förnyas nu när jag redan är 67 år? Och skyddar sjukdomen mot corona som tuberkulosvaccination?

Frågan anger inte när du hade lungtuberkulos och vilka alla tuberkulosläkemedel du kan ha fått för behandling. Idag behandlas tuberkulos initialt med fyra läkemedel och vanligtvis kan man efter två månaders behandling byta till en kombination av två läkemedel. Den totala behandlingstiden är vanligtvis 6 månader.

Att drabbas av tuberkulos ger inte fullständig immunitet, men man kan få tuberkulos igen om man får en annan infektion. Om den ursprungliga behandlingen var mindre effektiv än idag (gäller behandlingar som gavs före 1970-talet) och tuberkulosbakterier har stannat kvar i kroppen, finns det en liten chans att lungtuberkulos ska återkomma. Att ha tuberkulos skyddar inte mot coronavirusinfektion. Tuberkulosvaccination (BCG-vaccination) skyddar spädbarn och småbarn från allvarliga former av tuberkulos. BCG-vaccinationen som man fick som barn gör inte mycket för att skydda den vuxna befolkningen.

Jag är en 60-årig icke-rökande kvinna. Som barn hade jag tuberkulos som krävde behandling i ett år. Om jag får coronaviruset, kommer tuberkulosen eventuellt att återaktiveras? Förvärrar det tillståndet att ha haft tuberkulos som barn om du blir sjuk av coronaviruset?

Nuvarande, effektiv tuberkulosbehandling började i Finland på 1970-talet. Du har fått behandling innan detta, men du har ändå kunnat återhämta dig helt från tuberkulos. Det finns en liten risk att tuberkulos skulle aktiveras senare på grund av åldrande eller eventuella andra sjukdomar som försvagar försvarssystemet eller läkemedelsbehandlingar.

Coronaviruset COVID-19 är en ny luftvägsinfektion. Du kan få det som en övre luftvägsinfektion med väldigt få symtom eller som en svår lunginflammation som kräver intensivvård. Som ett resultat av lungtuberkulos kan förstoringar av stora och medelstora bronkier (bronkiektasis) utvecklas. Dessa ökar känsligheten för bronkit och lunginflammation, oavsett patogen. Det finns ännu ingen information om aktivering av tuberkulos efter en coronavirusinfektion.

Jag har symtom, kan det vara tuberkulos?

Jag arbetar i utvecklingsländer. Jag har i många år regelbundet rest till den angolanska landsbygden. Följande händelse oroar mig: För ungefär två år sedan satt bredvid mig på ett angolanskt inrikesflyg en mycket sjuk ung lokal kvinna. Runt halsen hade hon en bomullstrasa fläckad av blodiga upphostningar. Jag antar att hon hade tuberkulos, eftersom det är en mycket vanlig sjukdom i Angola. Flygningen varade i cirka tre timmar inklusive mellanlandningar, kanske till och med lite längre. Jag var tvungen att hjälpa kvinnan och hennes mor bland annat med säkerhetsbältena, eftersom de inte visste hur man använder dem.

I några månaders tid har jag tidvis särskilt nattetid haft hosta och samtidigt under dagen en känsla av att jag håller på att få flunsa. Känningarna går över på en vecka, och ingen influessa utvecklar sig. Jag har inte haft feber. Dessutom har jag nästan varje dag slem i svalget och även små, illasmakande, gulbruna, stenartade sekretbollar, som jag hostar ut. Jag blir verkligt lätt trött. Nu skulle jag vilja veta, om jag borde låta undersöka mig för tuberkulos? Om det behövs, vart skall jag vända mig? På grund av tröttheten, undersökte arbetshälsovården nyligen min blodbild, och den var helt normal. Avföringsprov togs även för säkerhets skull, och de var negativa.

Tack förfrågan. Det anses i allmänhet att människor som har varit på samma flyg med en person med smittsam tuberkulos, och resan har varat 8 timmar eller mer, löper större risk att få tuberkulossmitta än på kortare resor. Risken är störst för dem som sitter nära den sjuka (samma rad eller på de två raderna framför eller bakom). Tuberkulos smittar inte lätt. Det är dock omöjligt att fastställa bestämda riskgränser, eftersom risken beror på så många faktorer.

Du har flera symtom (långvarig hosta, trötthet, slemutsöndring , frossa), som kan tyda på tuberkulos, men som också kan bero på andra orsaker. Dina arbetsuppgifter framgår inte, men du har upprepade gånger arbetat i ett land där tuberkulosen är mycket vanlig. Dessutom oroar situationen dig. Det är tillräckliga skäl för att uppsöka vård.

En tuberkulosdiagnos kan inte göras eller uteslutas med hjälp av grundläggande blodprover. Det framgår inte ur ditt brev vad man sökte i avföringen. Slutsatser om eventuell lungtuberkulos kan man inte dra på basen av avföringsprovet.

För att utesluta lungtuberkulos skulle det vara viktigt att ta lungröntgen och göra bakteriefärgning och -odling på sputum. Kontakta läkare antingen vid arbetshälsovården eller vid din kommuns hälsocentral.

Jag har haft svår hosta i minst två veckor, och den vill inte gå om. Är det möjligt, att jag har tuberkulos?

Din hosta har varat i minst två veckor. Det framgår inte av din fråga huruvida någon dig närstående person någon gång haft smittsam tuberkulos, eller om du har bott i ett land där tuberkulosen är vanlig. Vad har väckt dina misstankar? Om du inte har varit i ovan nämnda situationer, är det troligare, att du fått en vanlig luftvägsinflammation. Många virussjukdomar är nu i omlopp, också influensa. Ibland kan dessa leda till en lunginflammation, som kräver antibiotikabehandling. Vanliga orsaker till hosta är dessutom bl.a. astma och uppstigande av surt maginnehåll i matstrupen (reflux).

Symtom på lungtuberkulos är kontinuerligt förvärrad hosta i mer än 3 veckor, ofta också upphostat slem. Upphostningar (sputum) kan uppenbara sig och de kan vara blodiga. Lungtuberkulos kan också åtföljas av allmänna symtom såsom ofrivillig viktnedgång, aptitlöshet, trötthet, ovanliga nattsvettningar eller låggradig feber.

Orsaken till den långvariga hostan bör i varje fall klarläggas. Jag rekommenderar att du besöker läkare vid hälsocentralen eller arbetshälsovården.

Jag frågar detta å min mammas vägnar, hon är djupt dement och en person som behöver hjälp i allt. Han har haft tbc-förändringar i lungorna hela sitt liv. Min mammas pappa dog i tuberkulos hemma av en blodtransfusion när min mamma var 4 år gammal.Min mamma kom från en mycket fattig bakgrund och hela familjen bodde i huset, inklusive den sjuke pappan. Min mamma har nu fått ett konstigt utslag på äldreboendet nedanför korsbenet, ovanför rumpan. Visst kan det vara blöjutslag osv, men kan det också vara hudtuberkulos? Det har börjat störa mig när utslagen trots ordentlig vård kvarstår och till och med spridit sig lite. Hur diagnostiseras en sådan hudskada och finns det anledning att nämna det på äldreboendet. Eller är det överhuvudtaget möjligt?

Kutan tuberkulos kan vara mycket olika. Emellertid är området av korsbenet du nämnde inte typiskt för tuberkulos.

Det är viktigt att du berättar om din oro och din mammas historia av tuberkulos på äldreboendet. Din mamma har tuberkulosärr på lungröntgen, så tuberkulos kan aktiveras i slutet av livet. Vårdhemsläkaren bestämmer vilka tester som ska göras. Baserat på informationen du lämnat skulle jag rekommendera att du kontrollerar lungröntgen om det inte har gjorts alldeles nyligen. Om din mamma har slem eller hosta är det bra att ta sputumprover också. Tuberkulos i huden kan endast diagnostiseras från ett prov som tagits från förändringen, en standard histologisk utvärdering av en patolog och tuberkulosfärgning och tuberkulosodling efterfrågas.

Är Arcoxia-läkemedlet ett av de läkemedel som kan aktivera tuberkulosbakterierna? Jag har använt den drogen och för 29 år sedan fick jag tuberkulos. Nu har det blivit nattliga svettningar och slem trots att det inte har varit influensa. Hur lätt ska man gå till undersökningar? Det har inte varit någon hosta.

Arcoxia® är ett antiinflammatoriskt läkemedel från coxibgruppen som inte aktiverar tuberkulos. Du hade tuberkulos i slutet av 80-talet, då en effektiv kombination av läkemedel liknande dagens användes. Efter korrekt genomförd läkemedelsbehandling är risken för återfall av tuberkulos låg. Oavsett så är det viktigt att du ansöker om undersökningar på vårdcentralen i ditt område så snart som möjligt på grund av de symtom du nämnt (nattsvett, slem). En lungröntgen och tuberkulossputumprov tagna tre på varandra följande morgnar är lämpliga i en sådan situation.

Är jag smittad av tuberkulos?

Min far insjuknade i tuberkulos under kriget år 1944 och låg ett halvt år på krigssjukhus. Är det möjligt att vi, hans barn, fick smitta, som förblivit latent? Symtom har vi sex barn inte haft. Jag har sömnapné.

Tuberkulossmitta kan man få, om man vistas i samma utrymme med en person med symtomatisk luftvägstuberkulos. Det framgår inte ur din fråga, om din far blev sjuk vid fronten och kanske skickades direkt till sjukhuset. Om tuberkulossymtomen började vid fronten, och han inte vistades hemma då han hade dem, kan ni inte ha fått smitta av honom. Om er far hade symtom på lungtuberkulos (hosta, slem, upphostningar) en längre tid innan han blev inkallad, blev familjemedlemmar utsatta för tuberkulos och fick med stor sannolikhet tuberkulossmitta. Eftersom du nämner att alla sex syskon varit asymtomatiska, har de antingen övervunnit smittan eller så har tuberkelbakterierna förblivit i latent, inaktivt viloläge. Latent tuberkulos kan hos en del människor bli symtomatisk i något skede av livet. Sjukdomar och medicinering som försvagar kroppens försvarssystem ökar risken att insjukna. Sömnapné är inte en sådan riskökande sjukdom.

I er barndom var tuberkulosen en vanlig infektionssjukdom i Finland. Därför är det möjligt, att du har fått tuberkulossmitta annat sätt än av din far. Du bör uppsöka läkare, om du får symtom, som tyder på tuberkulos, såsom ihållande hosta, slemmighet, upphostningar, aptitlöshet, oavsiktlig viktnedgång, feber, trötthet eller riklig nattsvettning.

Var görs tuberkulostest i huvudstadsregionen? Jag kommer att vara utbytesstudent i ett års tid och behöver ett intyg? Vem skall jag kontakta?

Kraven på tuberkulostest är olika i olika länder. I USA varierar kraven också mellan olika delstater och utbildningsinstitutioner. Du bör först kontrollera vilken typ av testning din institution i destinationslandet kräver. Dessutom bör du ta reda på vad slags yttrande den begärande parten vill ha. Ta med skriftliga instruktioner ur vilka detta framgår. Tuberkulosen är ovanlig i Finland, och det är möjligt att institutionen nöjer sig med en läkarundersökning, kartläggning av tuberkulosrisken genom en intervju och lungröntgen.

Om tuberkulostest fordras, måste man ta reda på om hudtest eller blodtest avses. Hudtest (Mantoux-test, tuberkulintest) görs åtminstone i huvudstadsregionen vid privata turism- och vaccinationskliniker (Terveystalo, Aava, Mehiläinen). Hudtest kräver två besök. Vid det första besöket injiceras testsubstansen i huden och vid det andra besöket avläses resultatet. Testresultatet kan vara positivt på grund av en tidigare BCG-vaccination. Därför bör läkaren även skriva ett utlåtande angående tolkningen av testresultatet. Blodtestet (B-TbIFNg) är en nyare metod, som är i bruk till exempel vid HUSLAB. En privat läkare kan skriva remissen till laboratoriet, men tolkningen av svaret kan kräva specialisthjälp .

Jag har varit utsatt för tuberkulos på jobbet. IGRA-testet tas från personer under 35 år, men inte från äldre personer. Jag är lite äldre och har små barn. Skulle det vara värt att ta ett IGRA-test privat, om det ganska säkert kan utesluta en latent infektion? Eller ska jag (ev. redan ha smittat barnen) bara gå på kontroller varje gång influensan slår till? Det finns tillräckligt med hosta i en barnfamilj. Tack!

Åldersgränsen för IGRA-testet beror på att risken för personer över 35 år att få läkemedelsinducerad hepatit av behandling är betydligt högre än för yngre. IGRA-testet är inte heller den typ av test som skulle ge oss 100% säkerhet för de som är smittade. Och testet berättar inte vem av de infekterade personerna som så småningom skulle få tuberkulos. Tyvärr har ett bättre test ännu inte utvecklats och finns inte tillgängligt, även om det är välbehövligt.

I Finland följs nationella riktlinjer för tuberkulossmittspårning och dessa uppgifter tillhör de kommunala infektionsmyndigheterna. Företagshälsovården kan delta i utredningar och uppföljning av utsatta personer enligt lokala överenskommelser. Jag uppmuntrar dig inte att träffa en privat läkare på grund av detta.

Du har troligen fått tuberkulosinformation antingen från kommunens infektionssjuksköterska/läkare eller från företagshälsovården. Även om kunskapen om exponering för tuberkulos är bekymrad för dig nu, är det bra att komma ihåg följande punkter: Vi har levt utan IGRA-tester för vuxna fram till årsskiftet 2018, och våra tuberkulosfall minskar hela tiden. Tuberkulos är dåligt smittsamt (endast en tredjedel av de exponerade blir smittade) och endast en av tio av de smittade kommer att utveckla tuberkulos. Risken att drabbas av tuberkulos är störst under de två åren efter infektion.

Risken att dina barn får en tuberkulosinfektion av dig kan bara realiseras om du själv blir sjuk av aktiv lungtuberkulos. Så på grund av en långvarig (varar i mer än tre veckor), förvärrad hosta, måste du gå till läkaren och berätta för dem om din exponering för tuberkulos. Lungavbildning och sputumprover är ett bra sätt att ta reda på det.

För det första, hur skiljer sig termerna åt; tuberkulosinfektion och att ha tuberkulos från varandra? Är någon av dem ett hinder för att arbeta som sjuksköterska eller läkare i till exempel omvårdnadsarbete? Tydligen är smittorisken även inom dessa yrken högre än i befolkningen i övrigt. Vad händer om du blir smittad/sjuk under din arbetskarriär?

Tuberkulos är en infektionssjukdom som sprider sig genom luften från en person till en annan. Tuberkulosbakterier släpps ut i luften när en person med lung- eller huvudtuberkulos hostar eller pratar. Bakterier kan hänga i luften i flera timmar, beroende på förhållandena. I det här fallet kan en person som vistas i samma utrymme (rum, lägenhet) få bakterier i sina egna lungor med luften de andas. Ju längre tid man exponeras för bakterier och ju starkare symtom och sjukdom hos infektionskällan, desto större chans har en person att bli smittad.

Tuberkulosinfektion avser en situation där Mycobacterium tuberculosis-bakterien har kommit in i en persons lungor genom luften de andas och därigenom hamnat i kroppen och orsakat en inflammatorisk reaktion. Endast cirka 30 % av de som utsätts för tuberkulos blir smittade.

Majoriteten av de smittade utvecklar inte aktiv tuberkulossjukdom. Bakterierna förblir vilande i sin kropp (latent tuberkulosinfektion). Vilande bakterier orsakar ingen skada. Därför är dessa människor inte sjuka, de har inga symtom och de sprider inte sjukdomen till andra. En person som är smittad med tuberkulos kan arbeta normalt.

Tuberkulosinfektion kan upptäckas med ett blodprov (IGRA). Testet görs tills vidare i Finland i samband med smittspårning för de under 16 år som tillhör den drabbades nära krets och för de vuxna som har en grundläggande sjukdom eller medicin som ökar risken av att bli sjuk. Om en tuberkulosinfektion upptäcks kan utvecklingen av tuberkulossjukdomen förhindras med medicinering.

Om bakterierna blir aktiva och börjar föröka sig övergår den latenta tuberkulosinfektionen till tuberkulos. I det här fallet är personen sjuk och har vanligtvis symtom på tuberkulos. Sjukdomen kan då även smitta andra.

Tuberkulos är en allvarlig sjukdom. Om en person insjuknar i tuberkulos får han medicinsk behandling för sin sjukdom. Medicinsk behandling påbörjas alltid på sjukhus. Längden på sjukhusvistelsen varierar. Personen är sjukskriven så länge läkaren anser det nödvändigt och är inte på jobbet under denna tid. Varaktigheten av tuberkulosmedicinering är minst 6 månader, så medicineringen håller vanligtvis längre än vad som är nödvändigt för att vara sjukskriven.

Sammanfattningsvis: tuberkulosinfektion hindrar inte en sjuksköterska/läkare från att arbeta, tuberkulos leder alltid till avstängning från arbetet och sjukskrivning beroende på fall i veckor/månader.

Inom sjukvården är risken för tuberkulosinfektion större än inom andra yrken. Om exponering för tuberkulos i arbetet inom hälso- och sjukvården har upptäckts inbjuds de utsatta till undersökningar som anordnas av företagshälsovården eller vårdcentralen i hemkommunen. Företagshälsovården för en lista med namn på utsatta personer i 40 år. Om en vårdpersonal insjuknar i tuberkulos bedöms alltid möjligheten för en arbetssjukdom.

Mer information i texten på tuberkuloosi.fi-webbplatsen i avsnittet Är jag i fara:
tuberkuloosi.fi/se/ar-jag-i-fara/tuberkulos-vid-en-halsovardsenhet/

 

Jag har arbetat som volontär i Sydafrika på ett barnsjukhus i en månad nu och jag har en månad till. Min arbetsplats har varit en dagis med 13 barn. Jag hörde att två av bebisarna har tuberkulos. Jag har tagit hand om dem i 4 veckor nu på nära håll, så som bebisar tas om hand. 4,5 vecka är fortfarande kvar. Efter det hörde jag att en anställd också har tbc. Jag var i samma rum med honom i tre dagar i 2-3 timmar åt gången. Han hostade hårt och spottade i sin näsduk. Jag vet inte om andra kan ha tbc. Här finns inte mycket oro för eventuella exponeringar. Frågan är: Hur ska jag agera? Jag planerar i alla fall att kontakta min vårdcentral så fort jag kommer tillbaka till Finland. Men kan jag stanna här för att jobba till slutet? Jag har astma, är det en riskfaktor?

Sydafrika har en mycket hög incidens av tuberkulos, det finns mer än 150 fall per 100 000 invånare per år (i Finland är förekomsten mindre än 5 per 100 000 invånare per år). Sydafrika har också mycket läkemedelsresistent tuberkulos. Primär tuberkulos hos spädbarn skiljer sig från lungtuberkulos hos vuxna, i det här fallet finns det få tuberkulosbakterier och spädbarn kan inte hosta. Därför är din infektionsrisk inte hög i samband med den vanliga närvården av barnet. Men du måste också ha att göra med vuxna, eventuellt de som lider av smittsam tuberkulos, både på jobbet och på fritiden. Enligt vad du sa har du redan varit utsatt för en sådan situation.

Det är väldigt olyckligt att du tydligen inte fick information om tuberkulos innan du åkte. Jag hoppas att du kommer att ge feedback till organisationen som organiserade volontärarbetet. Arbetshälsoinstitutet har tagit fram instruktioner som de också bör känna till. Du kan läsa skyddsinstruktioner och råd för returbesiktningen i dessa länkar:

Ulkomaan komennukselle lähtevän tuberkuloosin terveystarkastusohje

Ohjeita suuren tuberkuloosiriskin maihin muuhun työhön menevälle

Astma kan vara en predisponerande faktor för att utveckla tuberkulos om du måste använda högdos kortisonmedicin som ges oralt upprepade gånger eller i mer än en månad.

Det är svårt att ta ställning till fortsatt eller avslutande av arbetet. Det beslutet är ditt att ta. Returbesiktningen ska i alla fall organiseras i enlighet med ovan nämnda instruktioner.

Kan tuberkulos smittas på detta sätt?

Kan tuberkulos smitta vid engångskontakt med saliv till exempel om rikligt med kringflygande salivdroppar hamnar på slemhinnorna i mun eller ögon, eller som en följd av en kyss?

Nej, tuberkulosen smittar inte så. Tuberkulosen smittar inte via stora droppar, via sekret eller via saliv. Tuberkulosen sprids via små partiklar i luften. Tuberkelbakterierna måste nå de nedre luftvägarna och komma ända in i alveolerna för att orsaka smitta. Då en person som lider av lungtuberkulos talar, hostar, nyser eller sjunger sprids mikroskopiskt små partiklar som innehåller tuberkelbakterier i luften. Partiklarna är endast 1-5 μm alltså någon tusendels millimeter i diameter. Man kan inte se dem eller känna av dem när man andas. En person, som vistas en längre tid eller upprepade gånger i samma utrymme (t.ex. i samma rum eller lägenhet) som en person med smittsam tuberkulos, kan få tuberkelbakterier i lungorna med luften han eller hon andas in. Störst är risken för familjemedlemmar, som bor tillsammans.

Kan man få tuberkulos, om man flyttar in i samma lägenhet med en person med tuberkulossmitta?

Jag är inte helt säker på om du menar att personen är smittad eller har tbc. Det framgår inte heller av din fråga om den smittade fortfarande är kvar i lägenheten.

En smittad person är inte sjuk. Om en person i lägenheten har tuberkulossmitta, men inga symtom på tuberkulos, sprider han eller hon inte sjukdomen och situationen innebär inte någon risk. Eftersom det finns en liten chans, att en smittad person insjuknar någon gång senare i livet, bör den smittade hålla tuberkulossymtomen i minnet.

Tuberkulossmitta sprids endast av patienter med lungtuberkulos, som inte fått tillräckligt långvarig läkemedelsbehandling för sin sjukdom. Tuberkelbakterier sprids via luften, när den sjuka talar, sjunger, hostar eller nyser. En person, som vistas i samma utrymme, till exempel samma rum, kan få bakterier i lungorna med luften han eller hon inandas och på så sätt få smittan. Störst är risken för familjemedlemmar, som bor tillsammans. Vid tillfälliga kontakter är smittrisken mycket liten.

Om du flyttar in i en lägenhet, där en person med lungtuberkulos har bott men flyttat bort, riskerar du inte tuberkulossmitta. Man kan inte få tuberkulos genom att använda samma kärl och bestick som den sjuka, inte heller genom kontakt med hans eller hennes kläder eller ytor i lägenheten eller möblerna.

Jag har lagt märke till flyktingar som hostar i simhallen. Jag är rädd för att ta ett dopp i samma hall, då min motståndskraft inte är den bästa möjliga efter en operation. Kan tuberkulosen smitta i simhallen via luften eller vattnet?

Tuberkulosen sprids genom luften. Personer som vistas under en längre tid eller upprepade gånger i samma utrymme med en människa med smittsam lungtuberkulos kan få smittan. Mest utsatta är den sjukas närmaste, som bor med honom eller henne. Endast en av tio, som fått smittan, insjuknar i tuberkulos.

Utrymmets storlek och ventilation inverkar påtagligt på smittrisken. Simhallar är stora utrymmen med mekanisk och effektiv ventilation. Därför är smittrisken mycket liten, nära obefintlig. Tuberkulosen smittar inte via vatten.

Det är skäl att observera, att asylsökande och flyktingar, som kommer till Finland, genomgår tuberkuloskontroll så fort som möjligt efter ankomsten. Detta inkluderar bl.a. lungröntgen. De som har lungtuberkulos uppdagas vid kontrollen och remitteras vidare för undersökning och behandling.

Är det möjligt att få tuberkulossmitta genom att dricka ur samma flaska, som någon som kan ha sjukdomen?

Tuberkulosen smittar inte genom kontakt med flaskan eller via saliven. Tuberkulosen sprids genom luften. Personer som vistas under en längre tid eller upprepade gånger i samma utrymme med en människa med smittsam lungtuberkulos kan få smittan. Tuberkelbakterier sprids genom luften när en tuberkulossjuk talar, sjunger, hostar eller nyser. En person, som vistas i samma utrymme, samma rum till exempel, kan få bakterier i lungorna med luften han eller hon inandas och därigenom få smittan. Mest utsatta är den sjukas närmaste, som bor med honom eller henne. Utrymmets storlek och ventilation påverkar påtagligt smittrisken.

Man kan alltså inte få tuberkulos genom kontakt med en flaska. Men om den sjuka och den sjukas vän har druckit och vistats tillsammans i samma rum eller lägenhet i flera timmar eller upprepade gånger, är det möjligt att vännen blir smittad. Risken ökar om rummet är litet och dåligt ventilerat. Vid tillfälliga kontakter är smittrisken låg.

Det är bra att komma ihåg, att endast en liten del av de smittade insjuknar i tuberkulos.

Kan man få tuberkulos från en pef-mätare som används av en person som hade tuberkulos?

PEF-mätare är vanligtvis personliga, men till exempel på jourstationer eller läkarmottagningar kan det finnas situationer då flera patienter använder samma mätare. Då bör mätaren ha en envägsmembranventil, som förhindrar att eventuella utandningsrester från föregående person passerar till nästa patient. Mätarna rengörs enligt apparattillverkarens instruktioner mellan patienter. Tuberkulos överförs inte från ytor eller genom föremål.

Jag har fått en CPAP-apparat från sjukhuset och jag har fått gå och justera den efteråt på sjukhuset. Jag skulle vilja fråga om tuberkulos överförs när luftslangarna jag använder kopplas till en CPAP-apparat där luftslangar som används av en annan patient hemma kan ha kopplats in för ett tag sedan.

Tuberkulos smittar inte från ytor, men infektion kräver att bakterierna når lungorna i form av små partiklar med luften du andas. Detta kan till exempel inträffa när man vistas länge eller upprepade gånger i samma rum med en person som lider av lungtuberkulos. Tuberkulos överförs inte via CPAP-enheten eller slangar avsedda för andningsbehandling med positivt tryck.

Har jag varit utsatt för tuberkulos?

I väntrummet på sjukhusets lungpoliklinik satt på några meters avstånd från mig en person med andningsskydd. Han hostade mycket och lättade ibland på andningsskyddet. Vi satt i samma utrymme ungefär en halvtimme. Om personen i fråga led av tuberkulos, kunde den ha smittat?

Risk för smitta fanns inte i den beskrivna situationen. Andningsskyddet (ett vanligt mun-nässkydd) förhindrar att små partiklar, som innehåller tuberkulosbakterier, kommer ut i rummet. Att lätta på skyddet för en kort stund innebär inte en nämnvärd risk. Dessutom var ni i samma rum endast en kort tid.

Jag fick nyligen veta, att jag i mitt arbete har skött en patient med smittsam lungtuberkulos. Patientens sjukdom var inte känd; den framkom först vid obduktionen. Vi fick veta om den först nu. Exponeringsperioden var 4-5 dagar, för en del av oss längre. Jag är gravid. Jag undrar nu, hur stor risken är, att jag har fått tuberkulossmitta? Jag oroar mig för mitt barn. Hur ska jag agera? Hur utreds saken? Vilka prover tas av en person som är gravid?

Du har i ditt arbete inom hälsovården blivit utsatt för tuberkulos. Tuberkulos smittar dåligt; bara en tredjedel av utsatta personer får smittan och var tionde som får smittan insjuknar i tuberkulos. Anledning till panik finns inte. Tuberkulosexponering i arbetet betyder inte att du skulle insjukna.

Det är svårt att bedömma den individuella smittrisken, och inga absoluta säkerhetsgränser finns. Störst är risken att få smitta och insjukna för familjemedlemmar, som bor i samma hushåll med en person med smittsam tuberkulos. En anställd anses ha utsatts för en signifikant exponering (nära kontakt), om hans eller hennes totala exponeringstid är mer än 8 timmar. Om tiden är svår att bedöma gäller tumregeln, att nära vård under minst två arbetsskift innebär nära kontakt. En del åtgärder, såsom endotrakeal aspiration, som kan generera finfördelade aerosoler, betraktas som signifikant engångsexponering.

Eftersom den smittsamma tuberkulosen i fallet du beskrev upptäcktes först vid obduktionen, kan informationen ha nått fram långsamt. I allmänhet handlar man på följande sätt (regionala och lokala skillnader i praxis kan finnas):

Tuberkulossakkunniga inom specialsjukvården granskar exponeringssituationerna (vid behov vid flera vårdplatser och flera situationer) i samarbete med primärsjukvårdens personal och kontaktar vårdenheterna. Avdelningsskötaren samlar en lista med namnen på de anställda, som exponerats. De anställda redogör för sin exponering, eventuellt med hjälp av ett ifyllningsformulär. Uppgifterna sänds till arbetshälsovården, som svarar för uppföljningen.

Om den anställdas exponering anses signifikant, arrangeras en grundundersökning och lungröntgen två gånger med ett års intervall. Det är också möjligt att den exponerade instrueras skriftligen, och läkarundersökning företas endast om den exponerade har en underliggande sjukdom eller medicinering, som försvagar hans eller hennes försvarssystem. En sådan anställd remitteras till specialsjukvården för utvärdering av latent tuberkulosinfektion. Graviditet är inte ett sådant försvagande tillstånd.

En gravid anställd undersöks som beskrivits ovan, dock med den skillnaden att den första lungröntgenbilden tas under den sista trimestern av graviditeten och fostret skyddas. Om en gravid anställd får symtom, som tyder på tuberkulos, bör hon kontakta arbetshälsovårdens läkare. Då tas lungröntgen och görs andra nödvändiga undersökningar i ett tidigare skede.

En gravid anställd, som utsatts för signifikant tuberkulossmitta i sitt arbete, kan ta upp saken på mödravårdscentralen. Barnet som föds kan på denna grund ges BCG-vaccination. Om familjen har ovaccinerade barn yngre än 7 år, bedömer läkaren som ansvarar för barnets hälsovård (t.ex. vid mödravårdscentralen) behovet av BCG-vaccination enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd.

Min morbror har lymfkörteltuberkulos. Jag är gravid i sista trimestern. Mina föräldrar och syskon har ofta kontakt med både min morbror och med mig. Kan detta vara skadligt för det ofödda barnet före eller efter förlossningen? Själv har jag inte haft direkt kontakt med min morbror.

Tack för erfråga. Tuberkulos sprids via luften. För att få smittan, måste man vistas i samma utrymme inomhus som den sjuka. Tuberkulos smittar inte genom att man använder gemensamma kärl, böcker etc, och inte heller genom att man kramas eller på annat sätt vidrör den sjuka eller saker han eller hon använder.

När en person med lungtuberkulos talar, hostar eller sjunger, sprids små partiklar som innehåller tuberkelbakterier i luften. En person som vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymme (till exempel i samma rum eller lägenhet) kan få tuberkelbakterier i sina lungor med luften han eller hon andas och få smittan. En person som har lymfkörteltuberkulos smittar inte andra, eftersom tuberkelbakterierna inte kommer ur körtlarna ut i luften.

Men om lymfkörteln är blottad och rinnande, och den sjuka inte ännu får tuberkulosmedicinering, finns en liten risk för smitta i vissa situationer. En sådan situation kan uppkomma till exempel om lymfkörteln rengörs ovarsamt, exempelvis genom att duscha, och bakterier sprids i luften. I farozonen är då personer, som vistas i samma utrymme med den sjuka. Smittrisk finns även, om den sjuka har både lymfkörtel- och lungtuberkulos.

Din fråga tyder på att din morbror har bara lymfkörteltuberkulos. I så fall smittar han inte ner andra. Således behöver du inte oroa dig.

Vid läroanstalten där jag arbetar, har en studerande insjuknat i tuberkulos. Hur farlig är tuberkulossmitta eller insjuknande i tuberkulos om man har astma?

Tack för er fråga. Om en person exponeras för tuberkulos, kan den inte föra smittan vidare, om den inte först blir smittad själv (endast cirka var tredje av de exponerade får smittan) och sedan dessutom insjuknar i akut tuberkulos (endast var tionde som får smittan insjuknar, och detta kan ske långt senare).

Ur din fråga framgår inte vilken typ av tuberkulos den sjuka har och inte heller om han eller hon är smittsam. Om den sjuka har smittsam tuberkulos, blir hans eller hennes nära kontakter inom läroalstalten undersökta. Du kan läsa mera om ämnet  vid avsnittet Är jag i fara?

Astma är inte en känd riskfaktor för tuberkulos, men om en astmatiker insjuknar i tuberkulos, måste hans eller hennes astmamedicinering ofta intensifieras.

Min fråga gäller tuberkulos på arbetsplatsen. Sjukdomen konstaterades av allt att döma först cirka sju månader efter det att symtom uppenbarat sig. Tills dess behandlades patienten som om han hade haft en vanlig flunssa / infektion. Uppföljningsundersökningar gjordes på personalen. Nya fall av smitta kunde inte preliminärt konstateras. Personalen håller nu på att flytta in i gemensamma öppna utrymmen (öppet kontorslandskap). Utrymmena har tidigare bestått av separata arbetsrum, och detta har begränsat personliga kontakter. Vilken är personalens risk för smitta om tuberkulosen är a) av antibiotikaresistent typ eller b) av antibiotikakänslig typ. I det öppna kontorslandskapet är de personliga kontakterna nära, dagliga och långvariga (7-8 timmar / dag). Vilket ansvar har arbetshälsovården för uppföljningen?

Tuberkulosen smittar dåligt. Av hundra personer, som vistas under en längre tid eller upprepade gånger i samma utrymme med en person med smittsam lungtuberkulos, får uppskattningsvis trettio tuberkulossmitta, och av dem insjuknar endast en av tio dvs. sammanlagt tre personer i tuberkulos. Smittrisken är störst för närstående (som bor i samma hushåll), eftersom de tillbringar mycket tid i samma utrymmen. Risken för tuberkulossmitta är inte beroende av om bakteriestammen är läkemedelskänslig eller resistent.

Smittrisken är beroende på exponeringstidens längd och dessutom på hur kraftiga den lungsjukas symtom är, hur hygieniskt han eller hon hostar, hur stort utrymmet är där kontakten sker och hur ventilationen fungerar. Tuberkulosen sprids genom luften.

Tuberkelbakterier i finfördelade vätskedroppar kan även sväva med luftstömmar från rum till rum då dörrar öppnas och stängs, och när människor rör sig i gemensamma utrymmen. Ett öppet kontorslandskap utgör ett större utrymme än ett arbetsrum, och det är i allmänhet väl ventilerat (vanligen mekanisk ventilation). Följaktligen är det inte möjligt att entydigt bedöma i vilken arbetsmiljö risken för tuberkulossmitta är högre.
Risken att insjukna efter smittan är störst för personer med nedsatt motståndskraft p.g.a. sjukdom eller medicinering. Därför intervjuas de exponerade angående dessa frågor, och om någon faktor som ökar risken för insjuknande hittas, görs ytterligare undersökningar för att identifiera en tänkbar tuberkulossmitta (blodprov, IGRA). Om tuberkulossmitta konstateras, erbjuds möjlighet till medicinering, som förhindrar insjuknande i tuberkulos.

En frisk person med tuberkulossmitta smittar inte ner andra. Han eller hon kan sköta sitt arbete och sina fritidsintressen på normalt sätt. Det är möjligt att ingen av er som exponerades på samma arbetsplats insjuknar. Eftersom utvecklingen av tuberkulos efter smittan kan ta flera år eller årtionden, är det ändå bra att minnas symtomen på tuberkulos (ihållande hosta, upphostningar, slemmighet, aptitlöshet, oavsiktlig viktnedgång, trötthet, kraftiga nattsvettningar, feber) och uppsöka läkare om dessa symtom uppenbarar sig.

Arbetshälsovården har i uppgift att utreda exponeringssituationer som inträffar i arbetet och registrera dem i arbetstagarens sjukdomshistoria. En lista över de exponerade förvaras i arbetshälsovården i 40 års tid efter den senaste kända exponeringen. Tuberkulos hos en anställd betraktas som yrkessjukdom, om det är sannolikt att den orsakats av smitta erhållen i arbetet. Arbetshälsovården organiserar en första utredning och lungröntgen och remitterar sedan tuberkulosexponerade anställda, som fått symtom eller riskerar att insjukna, till specialsjukvården för vidare utredning. Om arbetsgivaren byts under uppföljningstiden, bör den anställda kontakta hemkommunens hälsocentral, som ordnar med lungröntgen vid 12 månader.

Kan man få tuberkulossmitta, om man några gånger har besökt en patient med lungtuberkulos, som redan får tuberkulosmedicin, och tar hand om honom eller henne hemma?

Det finns inte någon smittrisk i denna situation.

En person med smittsam lungtuberkulos (bakterier ses i färgat utstryk av sputum eller kaviteter ses vid lungröntgen) förlorar snabbt sin smittsamhet då effektiv medicinering insätts, i genomsnitt inom två veckor. Utskrivning från sjukhus sker vanligtvis i detta skede.

En person med smittsam lungtuberkulos kan under vissa förhållanden få fortsätta den kontrollerade vården isolerad hemma. Om en person är isolerad hemma under smittsamhetsperioden, ges besökande instruktioner angående skyddsåtgärder.

Jag åkte med hemtjänsten hem till en kvinna som har tuberkulos. Varken kvinnan eller vi hade respiratorer. Jag visste inte hur jag skulle be om det själv, för min instruktör använde det inte heller, trots att hon är sjuksköterska. Vi var i huset i cirka 15 minuter och pratade med kvinnan vid bordet. Kvinnan tar medicin mot sin tuberkulos, är infektion fortfarande möjlig?

Endast en person med luftvägstuberkulos (lungtuberkulos den vanligaste) kan sprida infektionen. Bara en del av dem är smittsamma. I detta fall ses bakterier i tuberkulosfärgningen av sputum (positivt resultat) eller så har personen sådana förändringar i lungorna att de anses vara smittsamma. Vanligtvis kräver infektion en långtidsvistelse i samma inomhusutrymme som den sjuke. Människor som bor i samma familj löper störst risk att bli smittade. Men bara en tredjedel av dem som varit i nära och långvarig kontakt med en person som lider av smittsam tuberkulos blir smittade. Tuberkulos är därför inte lätt att överföra. Effektiv medicinsk behandling minskar risken för infektion ganska snabbt. Vanligtvis flyttas patienten till hemtjänst när hans medicinering har pågått en tid och han inte längre anses vara smittsam (resultatet av sputum-TB-färgningstestet är negativt).

Det framgår inte av din fråga vilken typ av tuberkulos patienten hade eller hur länge han fått medicinsk behandling för det. Din kontakt var dock kort och om patienten tagit sin medicin regelbundet är det ingen risk för infektion.

Min pappa är 80 år gammal och han misstänks ha tbc, för närvarande är han i sjukhusisolering. Det finns vätska i lungorna som tas bort och vätska som tas bort i hjärtsäcken. De misstänker att tbc kan ha varit i en cell som har aktiverats med åldern. Kan jag som barn vara tbc-bärare? Går jag på tester, vilken sort och hur är det med min mamma som har bott hos min pappa i 60 år? tack för ditt svar på förhand. Smeknamn: Jag är verkligen förvirrad över detta

När en person, i det här fallet din pappa, misstänks ha luftvägstuberkulos är han vanligtvis isolerad. Med hjälp av undersökningar gjorda på sjukhuset kan vi ta reda på om orsaken till din pappas besvär är tuberkulos och om han kan vara smittsam.

Endast en person som insjuknat i smittsam tuberkulos kan smittas. Det är möjligt att din pappa blev smittad när han var ung, när tuberkulos var vanligt i Finland. Tuberkulosinfektion skiljer sig från en sjukdom. En smittad person har tuberkulosbakterier i kroppen. Bakterierna är inte i ett aktivt tillstånd. I det här fallet har personen inga symtom på tuberkulos och kan inte infektera andra. Men en person kan få tuberkulos senare i livet. I det här fallet aktiveras bakterier som tidigare varit vilande och orsakar sjukdom. Personen utvecklar gradvis symtom och sjukdomen kan spridas. Din pappa kunde ha fått tuberkulos först efter att han blivit sjuk, inte tidigare.

Om det anses att din pappa har smittsam tuberkulos kommer vi att intervjua för att ta reda på vem som kan ha blivit utsatt. De utsatta kommer att kontaktas. De intervjuas och får en lungröntgen. Du kan läsa mer om denna process i avsnittet Är jag i fara?

Smittrisken påverkas av sjukdomens kvalitet, miljöförhållandena och hur länge eller hur ofta den drabbade har varit i kontakt med andra. Risken att bli smittad är störst för familjemedlemmar som bor tillsammans i samma hushåll. De är de så kallade nära kontakter. Din mamma har troligen blivit utsatt för infektionen när hon bodde hos din pappa, om din pappa har smittsam tuberkulos. I ditt fall beror smittorisken på hur mycket och under vilka förutsättningar du har haft kontakt med din pappa efter att han blev sjuk.

Tuberkulos överförs inte lätt. Endast en del av de som utsätts för tuberkulos blir smittade. En asymtomatisk smittad person smittar inte andra och bara en av tio smittade personer blir sjuka. Tuberkulos kan botas med läkemedel och smittsamheten minskar vanligtvis inom några veckor efter påbörjad medicinbehandling.

Vid det här laget kanske du har listat ut dessa saker. Jag hoppas att allt gick bra för dig och din pappa.

Min mans obduktion avslöjade lungtuberkulos. Under hans livstid fanns det ingen information om detta. Hur stor är chansen för maken att bli sjuk? Risken för att andra nära kontakter som barn, barnbarn, vänner och arbetsgemenskapen ska bli sjuka är också en oro.

Tyvärr går det inte att ge ett uttömmande svar på er fråga. Risken för infektion beror i huvudsak på kvaliteten och omfattningen av den avlidnes lungtuberkulossjukdom och intensiteten av symtomen (hosta, sputum) och varaktighet under livet. Smittrisken för närstående personer är reell om kaviterande lungtuberkulos hittades vid obduktionen eller om lungtuberkulosen på annat sätt hade skadat lungorna omfattande. Om syrafasta stavar sågs i den speciella färgningen av vävnadsprovet talar det också för smittsamhet. På den tiden har det funnits många tuberkulosbakterier i lungorna och de har även släppts ut i andningsluften under livet.

Lungtuberkulos som hittas vid obduktion kan också vara en förändring som inträffade i ett mycket litet område av lungorna, vilket inte orsakade eller bidrog till döden. I det här fallet finns det nästan ingen risk för infektion.

Utifrån den avlidnes uppgifter ska sjukvårdsdistriktets och kommunens  myndigheter som ansvarar för smittsamma sjukdomar bedöma din mans eventuella smittspridning och smitttiden. Utifrån detta genomförs erforderlig smittspårning, det vill säga de som varit nära exponerade kartläggs och de remitteras till undersökningar. Smittrisken är störst för personer som bott i samma hushåll, eftersom de har varit utsatta längst och mest. För övriga närkontakter är det avgörande hur länge de har varit i kontakt med den sjuke under smitttiden.

Risken för sjukdom beror däremot på den exponerades ålder och hälsotillstånd (immunförsvarets funktion). För barn under skolåldern är risken att bli sjuk högre än för vuxna och de remitteras till utvärdering av barnläkare. Om de har påvisbar tuberkulosinfektion påbörjas medicinering för att förhindra sjukdomen.

Tuberkulos är dåligt smittsamt: bara en tredjedel av de som är nära exponerade blir smittade, och bara en av tio smittade blir så småningom sjuka i tuberkulos. Risken att bli sjuk är störst under de första två åren efter smittan. Om din mans lungtuberkulos bedömts som smittsam är det viktigt att ansöka om undersökningar om symtom som är lämpliga för tuberkulos visar sig senare.

Min mamma hade tuberkulos i början av 90-talet. Och tydligen kom det till oss och vi låg på sjukhuset vid den tiden i säkert en månad. Vi var så små att jag knappt minns något annat. Det sades att det inte hade fångat fadern. Kan det komma igen i vuxen ålder och på något sätt ligga latent i kroppen och bryta ut igen av någon anledning. Vad jag har läst. Då var jag ungefär 7-10 år och nu är jag 39. Och om det är möjligt, hur och vilka är symtomen? Jag fick mitt andra barn sommaren 2016. Och vaccin föreslogs när man är i en riskgrupp. Är den riskgruppen verklig? Jag tänkte att jag knappt hör tull det längre om det inte har återkommit vid det här laget. Men nu undrar jag om det är så. Ska mitt barn vaccineras och är det för sent om det återkommer och smittar mitt barn. Jag måste ha varit förkyld här för 2 veckor sedan. Och nu är symtomen i lungorna konstiga. En överväldigande känsla och smärta och andlig ångest. Det finns definitivt mer. Men jag går igenom alla alternativ. På vårdcentralen undersöker man egentligen inte närmare förrän man kommit långt. Eller ett långvarigt problem. Annars hade jag inte misstänkt tbc, men min man frågade om det skulle göra någon skillnad. Och skulle den där barndomens tuberkulos ha satt spår i våra lungor som bara dyker upp i hög ålder?

Din fråga är mångfacetterad och med denna information är det tyvärr inte möjligt att ge ett fullständigt svar. Svaret bygger nu på antagandet att du fått modern, fullskalig (6 månader) behandling för tuberkulos med flera anti-tuberkulosläkemedel på 90-talet utifrån sjukhusundersökningar. På grund av detta har ditt barn född 2016 erbjudits BCG-vaccination enligt rekommendationen (rekommendationspunkt: “modern, pappa, syskon eller person som barnet bor hos har någon gång fått diagnosen tuberkulos”). Rekommendationen bygger på den nationella vaccinationsexpertgruppens bedömning och syftet är att med BCG-vaccinet i Finland skydda de barn som har en liten risk att drabbas av tuberkulos.

Återfall av tuberkulos under väl genomförd, modern behandling är sällsynt, men inte helt omöjligt. Små, ovaccinerade barn är särskilt känsliga för tuberkulos när de exponeras i familjekretsen. BCG-vaccination skyddar små barn från svåra former av tuberkulos. Det är fortfarande möjligt att vaccinera sin familjs barn under 7 år, men en remiss från barnkliniken till polikliniken på barnsjukhuset som ger BCG-vaccinationer krävs.

Du säger att du nu har en långvarig hosta och bröstkänslor. Det är viktigt att du kontaktar vårdcentralen och berättar om din historia av tuberkulos. Det skulle vara bra att kolla lungröntgen och även tuberkulossputumprover om sputum stiger.

Bröströntgen kan visa ärr från lungtuberkulos, men det är individuellt och dessa beror på lungtuberkulosens svårighetsgrad. Fler spår finns kvar på grund av kavitär eller omfattande lungtuberkulos som drabbats i vuxen ålder än från barndomens lungtuberkulos. Med ditt tillstånd kan vårdcentralen beställa inte bara information om din behandling från Aurora sjukhus, utan även lungskanningar tagna som barn för jämförelse.

Jag är lärare för invandrare, jag har redan gett integrationsutbildning i 12 år. Asylsökande studerar i mina klasser, men också personer som kommit till Finland genom äktenskap eller arbete eller studier. Jag läste precis en artikel om historien om tuberkulos i Finland och jag undrade om jag har en ökad risk att få tuberkulos på grund av mitt arbete? Testas tbc på människor innan de får uppehållstillstånd i Finland? Man skulle kunna tro att man testar i mottagningscentralerna… Men hur är det med dessa andra, till exempel thailändska fruar eller fruar till indiska ingenjörer? Det finns ingen allmän diskussion om något liknande inom vårt område, men är det värt att diskutera och bör jag testa mig själv regelbundet?

Finland ställer inga hälsokrav för invandring och Finlands immigrationspolitik innehåller inga hälsoutlåtanden. Att få uppehållstillstånd är inte heller kopplat till en persons hälsa.

I Finland finns obligatoriska bestämmelser och rekommenderade riktlinjer för hälso- och tuberkuloskontroller för invandrare. Dessa gäller ursprungsländer där tuberkulos är vanligt.THL för en landsspecifik lista på sin hemsida som visar om tuberkulosscreening rekommenderas för de som kommer från det landet: Screening av smittsamma sjukdomar hos invandrare.

Här är en lista över dessa skyldigheter och riktlinjer:

 • För flyktingar, asylsökande och de som kommer till Finland genom familjeåterförening bör en inresekontroll anordnas inom två veckor efter ankomsten (Förebyggande av smittproblem hos flyktingar och asylsökande, Social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer från 2009). Mottagningscentraler och kommunala immigrationstjänster ansvarar för att organisera inspektionen. Detta är en obligatorisk instruktion.
 • De som kommer till Finland i mer än 3 månader på grund av arbete, studier, äktenskap eller adoption bör genomgå en hälsokontroll inom två månader efter inresan om tuberkulosincidensen i ursprungslandet är mycket hög (> 150/100 000) . (Tidig upptäckt av lungtuberkulos – Vägledning om hälsokontroller för invandrare, rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd, uppdaterad 2017). Ansvaret för att organisera inspektionen ligger på primärvården (vårdcentraler, mödra- och barnmottagningar), skol- och elevhälsovård, företagshälsovård och kommunal invandrartjänst.
 • Tuberkulosscreening för gravida invandrare tillhörande riskgruppen (lungskanning under graviditetens sista trimester) bör utföras på mödravårdsmottagningen (Handbok för mödrarådgivningen från Institutet för hälsa och välfärd från 2013 och Nationella tuberkulosprogrammet, uppdatering 2020) .
 • Lagen om smittsammasjukdomar kräver en hälsokontroll för socialvårds- eller hälsovårdsenheter, samt för alla personer som ska utöva eller arbeta inom omsorgen för barn under skolåldern, om de kommer från länder med mycket hög förekomst av tuberkulos. Om uppdraget omfattar vård av nyfödda görs en besiktning med en lägre incidensgräns (incidens > 50/100 000). Hälsokontrollen görs på vårdcentral, företagshälsovård eller skol- eller elevhälsovård.

Obligatoriska instruktioner och rekommendationer hjälper inte om de inte följs. I Finland varierar praxis mycket från ett sjukvårdsdistrikt till ett annat. Enligt det nationella tuberkulosprogrammet: “Lokala överenskommelser bör göras och riktlinjer för hur och var tuberkuloskontroller organiseras för varje målgrupp i regionen”.

Dina elever kommer sannolikt att omfattas av några av TB-kontrollerna som nämns ovan. Ta reda på hur tuberkuloskontroller är organiserade i ditt område. I slutändan är infektionsläkaren i sjukvårdsdistriktet den person du kan fråga om det.

Du är i ett arbete där risken för tuberkulosexponering är större än till exempel i vanligt skolarbete. Företagshälsovården bedömer nödvändigheten av hälsokontroller utifrån arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och riskerna med dessa. Det är känt att inga sådana kontroller har anordnats för anställda vid invandrarutbildningen.

Risken för exponering och sjukdom är störst för personer som bor i samma hushåll som en person med luftvägstuberkulos och i arbete, särskilt vårdpersonal. Efter att varje tuberkulosfall är löst görs en smittspårningsbedömning på det specialiserade sjukhuset och de lokala infektionsmyndigheterna kontaktar de utsatta för vidare utredning.

Det är viktigt att alla dina elever får information om tuberkulos. Okunskap, skam och rädsla kan förhindra att man pratar om symtom och försenar diagnosen. Du kan dela flerspråkig tuberkulosinformation med dina elever från den här webbplatsen. Om du märker symtom som tyder på tuberkulos hos din elev (långvarig hosta, viktminskning, svår trötthet), hänvisa honom till en läkare.

Jag har haft tuberkulos tidigare

Jag är en medelålders diabetiker. Jag har också levercirros och astma. Jag led av lungtuberkulos för 20 år sedan. Sjukdomen var svårartad. Kan tuberkulosen eller tuberkulosmedicineringen ha samband med levercirrosen eller astman? Jag är påväg på spirometriundersökning. Jag har aldrig rökt.

Lungtuberkulos eller tuberkulosmedicinering orsakar inte astma eller levercirros. Lungtuberkulos, som varit utspridd eller orsakat stora håligheter i lungorna, kan efterlämna ärr. I en sådan situation fungerar delar av lungorna sämre än normalt, och detta kan synas i lungspirometriresultaten. Lungtuberkulos kan öka risken att insjukna i kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Kan man konstatera tuberkulos med hjälp av blodprov? Hur kan jag bli undersökt? I samband med en operation på 1960-talet konstaterade man hos mig tuberkulos i bukhinnan. En nära släkting hade tuberkulos i näsan. Nu har jag konstiga känningar i magen, för vilka jag inte har någon förklaring. Jag vill försäkra mig om att jag inte igen har tuberkulos i magen!

Tyvärr finns det inget blodtest, som skulle kunna utvisa om du nu har tuberkulos. Med hjälp av blodprov kan man konstatera om du någon gång har fått tuberkulossmitta, men testet, som kallas IGRA, utvisar inte om du nu insjuknat i tuberkulos. Olika symtom från buken och mag-tarmkanalen är vanliga och kan bero på många olika skäl. Det är viktigt att ni berättar för läkaren, att ni haft tuberkulos i familjen, och att ni också själv haft sjukdomen.

Jag är en 45-årig kvinna. Jag har i bakgrunden ansträngningsutlöst astma. Jag insjuknade i lungtuberkulos för 5,5 månader sedan. Den halvårslånga medicineringen närmar sig sitt slut. Det är vanlig läkemedelskänslig tuberkulos som behandlas. Behandlingen hade snabb verkan; hostan försvann 5 veckor efter behandlingens början. Några veckor senare återkom hostan och sedan dess har den hållit i sig. Jag hostar speciellt på dagen, och hostar upp tjocka upphostningar, vilka är omväxlande vita eller gröna. När slemmet lossnat, känns lungorna rena, men slemmigheten ökar igen inom några timmar, och jag måste hosta igen. Lungröntgen har tagits vid kontrollundersökningar, och bilderna utvisar att jag tillfriksnat i linje med förväntningarna. Vid 4-månaders kontrollbesöket framhöll läkaren, att tuberkulosen kan efterlämna vidgade bronker, och slemmigheten kan orsakas av detta. Är sådana följdverkningar allmänna och hur behandlas de? Eller kommer jag att hosta resten av livet?

Lungtuberkulosen kan förorsaka utvidgningar (bronkiektasier) i de stora och medelstora luftvägarna. Exakt information om hur vanlig denna situation är, finns inte tillgänglig. Bronkiektasierna är bestående.

Baserat enbart på hostans och upphostningarnas återkomst kan man inte ställa diagnosen bronkiektasi. Man kan inte heller med vanlig lungröntgen på ett tillförlitligt sätt fastställa situationen. Däremot syns bronkiektasierna tydligt vid datortomografi. Denna undersökning skulle vara bra att göra. Med den ser man även bättre än med vanlig lungröntgen eventuella kvarvarande förändringar förorsakade av lungtuberkulos.

Vid behandlingen av bronkiektasier är det viktigt att upprätthålla ett gott allmäntillstånd (aktiv konditionsträning) och gott näringstillstånd. En fysioterapeut kan ge vägledning om hur man aktivt kan dränera lungorna för att avlägsna slem. Med dessa metoder kan man lindra hostan och ackumuleringen av slem. Antibiotikabehandling används endast kortvarigt i samband med att situationen förvärras.

Bronkiektasier ökar mottagligheten för bronkit och lunginflammation. Därför är det viktigt, att årligen ta det säsongbundna influensavaccinet. Man får vaccinet kostnadsfritt till exempel vid den lokala hälsocentralen. För patienter med bronkiektasier rekommenderades även engångsvaccinering med konjugatpneumokockvaccin (PCV 13), vilket förhindrar lunginflammation orsakad av pneumokockbakterier. Denna vaccinering måste patienten själv betala.

Jag insjuknade och vårdades på sanatorium i 14 månader åren 1965-66 och fick därefter läkemedelsbehandling i ytterligare ett halvt år. Medicinmängden var väldig, och lungröntgen togs minst en gång per månad. Då fäste man sig inte vid medicineringens och röntgandets negativa effekter. Detta oroar mig mycket. Hur har alltså medicineringen och röntgandet inverkat på mig? På den tiden var jag 16-17 år gammal.

Tackför erfråga.

Ni har i två års tid fått behandling med tuberkulosläkemedel, som vid behandlingstiden var i bruk. Du nämner dem inte vid namn. Då användes vanligtvis streptomycin, som injicerades intramuskulärt, PAS i form av granuler, och isoniazid tabletter och kanske också andra läkemedel såsom thioacetazone och pyrazinamid.

Tuberkulosmedicineringens biverkningar framträder under behandlingen. De är oftast övergående och lämnar inte som regel bestående skador. Det injicerade streptomycinet är ett undantag; det kan förorsaka hörselnedsättning eller balansrubbningar, som kan bli bestående. Om symtom som tyder på detta (hörselnedsättning, tinnitus, svindel och nystagmus) inte har förekommit under behandlingen, finns det ingen anledning till oro. Dessa biverkningar uppenbarar sig inte senare.

Din andra fråga gällde röntgenstrålningens inverkan. Då röntgenbilder tas, beräknas den effektiva dosen E (i mSv enheter) med hjälp av dosen per ytenhet och teknisk information. Den effektiva dosen karakteriserar risken för cancer som förorsakas av strålningen. Dosen är beroende av antalet röntgenbilder, den använda metoden och röntgenapparaten. Med miniatyrröntgen var den effektiva dosen 0,24 mSv under perioden 1960-1969. Då en bild i full storlek togs var dosen 0,11 mSv. Av er har tydligen en fullstor bild tagits 24 gånger inom två år, och den effektiva dosen har då varit 24 x 0,11 mSv eller cirka 3 mSv. Ni har då under de två åren fått en lika stor strålningsbelastningen, som man i dag får vid en datortomografi av lungorna. Cancerrisken, som denna belastning förorsakar, är nära obefintlig i jämförelse med till exempel risken för lungcancer, som förorsakas av rökning. Ni behöver inte oroa er över den här saken.

Strålningsbelastningen som nuförtiden orsakas vid en en digital röntgenavbildning av lungorna (framifrån och i sidled) är mycket låg. Stråldosen är cirka 0,04 mSv, vilket motsvarar 5 dygns kosmiska bakgrundsstrålningen, eller den kosmiska stråldos man får vid en flygresa tur och retur till Kanarieöarna.

Jag har haft lungtuberkulos för mer än 40 år sedan. Jag sitter kvar med mild bronkiektasi. Hur stor är risken för återfall jämfört med en person utan sjukdomen?

Det är omöjligt att ge ett exakt eller fullständigt svar på frågan. Ni behandlades för tuberkulos på 1970-talet, så det är stor sannolikhet att ni fått en läkemedelskombination innehållande rifampicin och isoniazid. Än idag är dessa de viktigaste basläkemedlen för konventionell, läkemedelskänslig tuberkulosbehandling. Efter modern tuberkulosbehandling är risken för återfall låg. Återfall är vanligast inom ett år efter avslutad behandling. Mild bronkiektasi påverkar inte risken för återfall.

Finns det möjligen asymtomatisk tuberkulos kvar i mitt system, eftersom den gamla sjuka och behandlade tuberkulosen vid ledkirurgi var ett hinder för att lämna mina vävnader i vävnadsbanken?

Att donera vävnader är strikt reglerat, det är därför kunskapen om din tuberkulos har påverkat beslutet om avslag. Bakgrunden är just tanken på den teoretiska möjligheten att tuberkulosbakterien eventuellt vilande i din vävnad skulle kunna aktiveras till symptomatisk tuberkulos hos den vävnadstransplanterade mottagaren. Så detta är att maximera säkerheten.

Jag är en 71-årig i grunden frisk kvinna. Jag fick en sådan diagnos från en lungröntgen: det apikala området i höger lunga har mindre, subtila förändringar som förmodligen beror på tuberkulos. Jag har aldrig i mitt liv vetat att jag hade tuberkulos och så vitt jag vet har ingen i min nära krets varit sjuk. Som barn fick jag calmette-vaccinationen. Hur ska sådan information behandlas när det gäller nära och kära och den egna framtiden?

Tuberkulos var en vanlig folksjukdom när ni var barn och tonåring. Då var infektionsmöjligheten betydligt högre än idag, även om det redan då var infektion från närstående personer. Röntgen av thorax är lämplig för de ärr som tuberkulos lämnar, och på grund av er ålder har det framför allt kommit till radiologens tankar. Det är möjligt att ni har haft lungtuberkulos som en infektion med mycket få symtom och er kropp har kunnat bekämpa sjukdomen på egen hand. Utvecklingen av sjukdomsbilden påverkas av många faktorer, såsom ärftliga faktorer, försvarssystemets styrka och näringsstatus vid sjukdomstidpunkten. Det är också möjligt att någon annan faktor har lämnat dessa förändringar i era lungor.

BCG-vaccination förhindrar inte lungtuberkulos, den skyddar små barn från allvarliga former av tuberkulos.

Ni frågar hur informationen ska behandlas. Ni är tydligen helt frisk för tillfället. Om det till och med blir lite slem och hosta på morgonen kan man be vårdcentralen om remiss för tuberkulossputumprover. De tas tre på varandra följande morgnar. Om det är omöjligt att få sputumprover (saliv ska inte undersökas), övervaka din egen hälsa och sök undersökningar utan dröjsmål om du upplever en långvarig hosta, sputum, kraftig trötthet, kraftiga nattliga svettningar, aptitlöshet och oavsiktlig viktminskning eller oklart temperatur. Därefter tas en ny lungröntgen, sputumprover tas och vid behov görs andra nödvändiga tester.

Ni är inte en infektionsrisk för någon och ni kan fortsätta ditt vanliga liv. Att vara medveten om problemet, ta hand om sin egen hälsa (bra kost, tillräckligt med sömn och motion, vitamin D-tillskott) och söka behandling, om symtom skulle uppstå, är det viktigaste.

Jag är född 1946. I mina lungor konstaterades 1969 en röntgenskugga stor som en en pennis slant. Jag fick behandling för tuberkulos. Inga bakterier hittades i sputum. Jag hade då ett arbete, där lungröntgen ofta togs. Under hela mitt liv har inget som antyder tuberkulos framkommit. Min dotter fick ett barn 2011. Listan över sjukdomar i familjen inkluderade min tuberkulos. Mödravårdscentralens läkare berättade, att tuberkelbakterien fortfarande fanns i min kropp, och att den kunde aktivera sig. Jag måste vara noga med att min saliv inte når barnet. Speciellt aktsam måste jag vara om jag har någon infektionssjukdom. Stämmer detta?

Tack för er fråga.

Ännu på 1960-talet var tuberkulosen en vanlig infektionssjukdom i Finland. Enligt er beskrivningen har ni lidit av lindrig lungtuberkulos, Diagnosen grundade sig på röntgenfyndet. Ni fick den tuberkulosmedicinering, som i slutet av sextiotalet var tillgänglig. Effektiv, modern tuberkulosmedicinering infördes i Finland först omkring 1980. Det är möjligt, att den mindre effektiva tuberkulosmedicinering ni fick inte var tillräcklig för att döda alla tuberkelbakterier. Reaktivering av tuberkulosen kan inte förutsägas i förväg. Här inverkar främst den personliga konditionen, andra sjukdomar och mediciner. Risken för återaktivering av tuberkulosen finns, men för er är den liten.

Ni kunde låta kontrollera er situation genom att besöka hälsocentralens läkarmottagning och be om lungröntgen. I fortsättningen är det skäl att hålla möjligheten av tuberkulos i minnet. Ni bör utan dröjsmål uppsöka läkare om tuberkulossymtom yppar sig. De viktigaste symtomen på lungtuberkulos är långvarig hosta, upphostningar, slemmighet eller upphostat blod. Allmänsymtom är trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, kraftiga nattsvettningar eller feber, som kan vara lätt och inte har någon klar anledning. Om lungtuberkulosen reaktiveras, kunde ni vara en risk för personer i din närmiljö och i synnerhet då för ett litet barn. Det här är vad mödravårdscentralens läkare avsåg med sin varning.

Tuberkulosen smittar ändå inte via saliven, och ni behöver alltså inte till exempel undvika eller oroa er för att pussa barnbarnet. Tuberkulosen överförs genom luften när en person med smittsam lungtuberkulos (alltid med hosta) ger upphov till finfördelade partiklar som innehåller tuberkelbakterier. Smittrisken är desto större, ju kraftigare den sjukas hostsymtom är, och ju längre man vistas i samma utrymme inomhus.

Det är bra att mödravårdsläkaren vid barnbarnets födelse tog reda på förekomsten av tuberkulos hos nära släktingar. I sådana situationer rekommenderas BCG-vaccination av den nyfödda. Ur din fråga framgår inte, om barnbarnet blivit BCG-vaccinerat. Om inte, kan ni diskutera saken på mödravårdscentralen och få en remiss till BCG-vaccinering vid barnpolikliniken vid ett centralsjukhus eller universitetssjukhus. BCG-vaccinet skyddar små barn under 5 år mot svåra former av tuberkulos. Barn under 7 år kan vaccineras.

I sammandrag:

 • Jag rekommenderar att era nuvarande och kommande barnbarn BCG-vaccineras i enlighet med Institutets för hälsa och välfärd instruktioner.
 • För att utreda ert eget nuvarande hälsotillstånd bör ni uppsöka läkare vid hälsovårdscentralen och be om lungröntgen.
 • Uppsök läkare på nytt, om symtom som tyder på tuberkulos uppenbarar sig.

Kan man få tuberkulos igen om man redan har haft tuberkulos en gång tidigare?

Jo det kan du. Tuberkulosinfektion initierar en komplex reaktion av kroppens försvarssystem, som fortfarande är ofullständigt förstådd. Även om tuberkulossjukdomen lämnar försvarssystemet med ett minne av tuberkulosbakterien som man stött på, räcker det inte för att förhindra att man blir sjuk igen. Detta kan hända särskilt i de länder där det finns mycket tuberkulos i befolkningen och risken för en ny tuberkulosinfektion är stor.

Det är också möjligt att tuberkulossjukdomen, som redan har behandlats en gång, återkommer. I det här fallet finns några tuberkulosbakterier som kan dela sig kvar i kroppen, som börjar föröka sig och starta sjukdomen igen. Då är det en infektion orsakad av samma tuberkulosstam. Risken för återfall är högst under de två åren efter tuberkulosbehandling.

På basis av en nyligen genomförd doktorandstudie är det känt att återfall av tuberkulos är sällsynt under finska tillstånd (0,6 % av tuberkulosfallen). I 80 % av fallen var orsaken till att man blev sjuk igen en reaktivering av sjukdomen.

Hallå! Jag hade tuberkulos för 27 år sedan och den behandlades då. Jag vet inte var jag fick infektionen ifrån, jag är inte alkoholist utan en normal arbetande familjemamma på den tiden. Nu är jag 55 år gammal. Båda mina barnbarn har fått vaccinet. Jag är orolig för hur stor är chansen att sjukdomen återkommer? Måste man vara försiktig på något sätt? Måste sådant här anmälas till företagshälsovården? Jag lever ett hälsosamt liv. Jag har inte berättat det för min man, på något sätt är det skamligt att han fick en sådan sjukdom, är min man i fara? Att få svar skulle få mig att må bättre, eftersom det alltid stör mig. Tacksam om ni svarar.

Du fick behandling för tuberkulos i slutet av 1980-talet, när moderna, effektiva tuberkulosläkemedel redan var i bruk. Om din behandling gick bra, det vill säga du tog de ordinerade läkemedlen varje dag i sex månader, är risken för återfall av tuberkulos mycket låg, faktiskt obefintlig. Ändå är det bra att anmäla behandlad tuberkulos till företagshälsovården. Om du senare utvecklar några symtom på tuberkulos (en långvarig hosta som varar mer än 3 veckor, slemhinnas slem, viktminskning, onormal nattsvett eller trötthet, eller oklar feber), bör du omedelbart uppsöka en läkare och ange en historia av tuberkulos.

Det finns fortfarande mycket skam förknippad med tuberkulos, även om det egentligen inte finns någon anledning till det. Tuberkulos är ingen självförvållad sjukdom. Människor med missbruksproblem har mer tuberkulos än andra, eftersom de vistas länge på samma, ofta trånga lokaler och söker sig för sent till undersökningar, eftersom missbruket är prioritet nummer ett i deras liv. En marginaliserad person med missbruksproblem kan alltså hosta i månader innan han blir antagen till undersökningar.

Tuberkulos förknippas lätt med fattigdom och ohygieniska förhållanden, men det är en infektionssjukdom som kan drabba vem som helst, även chefen för ett stort företag. Tuberkulos överförs genom luften. Genom att vistas i samma inomhusutrymme tillräckligt länge med en person som lider av lungtuberkulos och bara genom att andas samma luft kan infektion uppstå. Tuberkulos smittar inte från ytor och har inget med hygien att göra. Det är svårt att ändra förankrade bilder och attityder. Men det är vad vi siktar på på den här sidan. Jag hoppas att du kan få hjälp med detta här.

Det är också viktigt för dina barnbarn. Du säger att de är vaccinerade vilket är bra. Som du kanske vet har BCG-vaccination sedan 2006 endast getts till nyfödda som tillhör riskgruppen. Dina barnbarn tillhör riskgruppen, eftersom du har mycket kontakt med dem, och om tuberkulosen trots den lilla sannolikheten skulle återkomma, skulle små barn under 5 år vara mottagliga för att bli allvarligt sjuka. Nu skyddar vaccinet dem.

Du frågar också om din mans risk. Om du blev sjuk igen och din sjukdom hann bli smittsam kan din man bli smittad. Att bli smittad är dock inte detsamma som att bli sjuk, bara en av tio smittade vuxna blir sjuka. Dessutom skyddar tidig upptäckt av sjukdomen (dvs uppsök läkare och röntgen lungröntgen om ovannämnda symtom uppträder) din man.

Som en ansvarsfull person är du mycket mån om det. Du undrar också var du fick infektionen från början. Det är möjligt att du har smittats av tuberkulos redan i barndomen/ungdomen, då tuberkulos är mycket vanligare än på 1980-talet. I din barndom/ungdom utreddes inte heller fallen så noggrant som idag. Det är också möjligt att skammen förknippad med tuberkulos kan ha hindrat källan till din infektion från att berätta om sin sjukdom.

Jag skulle råda dig att öppet berätta för dina nära vänner om din tuberkulos, dess behandling och ditt tillfrisknande. Fortsätt med en hälsosam livsstil och det rekommenderas att använda ett D-vitamintillskott under den mörka årstiden. Ett bra motstånd skyddar mot återkommande tuberkulos.

Kan jag smitta andra?

Kan en person som lider av tuberkulos göra köksarbeten? Om det är möjligt, så finns det begränsningar då man hanterar oförpackade livsmedel?

Tuberkulosen medför inga särskilda restriktioner vid arbete med livsmedel. Tuberkulosen smittar inte via händerna. Om en person som lider av tuberkulos inte är smittsam och orkar arbeta normalt, finns inga hinder för arbete under tuberkulosvården.

Jag är gravid i sjunde månaden och skickades på röntgen. Jag har fött 2 barn i Finland, men själv är jag född i Estland. Jag har ingen hosta, och har aldrig haft, jag åkte till Estland regelbundet för röntgen och senast här för 1,5 år sedan. Jag skulle inte vilja röntga mig under graviditeten och jag skulle vilja fråga om ett blodprov ger samma tillförlitliga resultat som bildtagning och accepterar sjukhuset resultatet om jag gör testet privat? Dessutom skulle jag fråga om min “eventuella” tuberkulos kunde aktiveras under graviditeten, när jag inte har några symtom. Och om jag inte har symtom, kan jag eventuellt smitta någon?

De nationella riktlinjerna för tuberkuloskontroller ändrades nyligen, i vecka 41, och informationen har ännu inte nått de anställda på förlossningskliniken. Enligt de uppdaterade riktlinjerna från Institutet för hälsa och välfärd ingår inte Estland längre i listan, enligt vilken frivillig screening av bröstkorg före förlossning rekommenderas. Du kan alltså hoppa över en lungröntgen, om det inte fanns någon annan anledning än din bakgrund i födelselandet. (Din fråga indikerar inte varför din lungröntgen har övervakats regelbundet i Estland tidigare.)

Strålningsexponeringen av lungavbildning orsakar ofta ogrundad oro. Under graviditeten tas alltid en lungröntgen samtidigt som fostret skyddas. Strålningsexponeringen av en modern digital lungröntgen (två bilder) mot mamman motsvarar den mängd strålning som alla får från naturlig bakgrundsstrålning på cirka fem dagar (0,025 mSv). Fostrets strålningsexponering är också betydligt lägre än så här.
Igra-testet (blodprovet du menar) används inte i Finland för tuberkulosscreening.

BCG-vaccination rekommenderas för ditt nyfödda barn, som tidigare.

Latent tuberkulosinfektion ger inga symtom, och personen är inte smittsam. Under graviditeten sker förändringar i kroppens försvarssystem som kan väcka en vilande tuberkulosinfektion. Symtomen kan vara svåra att känna igen eftersom graviditeten också åtföljs av trötthet, svettning och andnöd. Om en vilande tuberkulosinfektion övergår i symtomatisk tuberkulos finns det också risk för infektion. Tidig upptäckt och behandling av sjukdomen är viktig för det ofödda barnet, modern och familjen.

Om du själv har varit utsatt för tuberkulos men är symtomlös, är det möjligt att sprida sjukdomen till andra? Så agera bara som bärare av sjukdomen.

Tuberkulos överförs inte lätt. Endast en tredjedel av de exponerade blir smittade. Människor som bor i samma hushåll löper störst risk att smittas eftersom de tillbringar mest tid inomhus med den sjuke. Även andra personer som vid upprepade tillfällen kommit i kontakt med den sjuke riskerar att bli smittade.

Majoriteten av de smittade utvecklar inte aktiv tuberkulossjukdom. Bakterierna förblir vilande i sin kropp (latent tuberkulosinfektion). Vilande bakterier orsakar ingen skada. Därför är dessa människor inte sjuka, de har inga symtom och de sprider inte sjukdomen till andra. En person som är smittad med tuberkulos kan leva ett normalt liv.

Tuberkulosinfektion kan upptäckas med ett blodprov (IGRA). I Finland görs testet i samband med smittspårning för vuxna under 35 år som är nära vänner till den drabbade och väsentligt utsatta vuxna som har en underliggande sjukdom eller medicinering som ökar risken att bli sjuk. Om en tuberkulosinfektion upptäcks kan medicinering förhindra utvecklingen av tuberkulossjukdomen.

Endast en liten del av de smittade utvecklar aktiv tuberkulossjukdom. Personens kropps försvarsförmåga och ålder påverkar risken att bli sjuk. Personer under 5 år och nedsatt immunförsvar är de mest mottagliga. Det är viktigt att en person som exponerats för tuberkulos övervakar sin hälsa och ansöker om undersökningar om det någon gång i livet uppstår symtom som tyder på tuberkulos. Du kan läsa mer om symtomen på tuberkulos här.

Endast en person med aktiv tuberkulossjukdom kan överföra tuberkulos. Smittsamhet beror på kvaliteten på den aktiva tuberkulossjukdomen. En person som lider av respiratorisk tuberkulos (oftast lungtuberkulos) smittas lättare om de har utvecklat hål i lungorna eller om bakterier ses vid tuberkulosfärgning av sputum. I dessa situationer har patienten symtom på tuberkulos.

Tuberkulosläkemedel

Jag får isoniazidmedicin för en latent tuberkulosinfektion. I bipacksedeln stod det att man skulle undvika livsmedel som innehåller tyramin och histamin. Genom att googla blir listorna riktigt långa, t ex mogna bananer, vissa ostar, tonfisk, rökt fisk. Har du möjligen en lista på matvaror att undvika och information om de aktuella matvarorna helt bör uteslutas eller bara undvikas på morgonen när medicinen tas, men kan ätas t ex på kvällen.

Livsmedel som innehåller mycket tyramin eller histamin som äts under behandling med isoniazid kan orsaka paroxysmal rodnad i ansiktet, åtföljd av huvudvärk, hjärtklappning, en ökning eller minskning av blodtrycket. I värsta fall kan reaktionen leda till svimning.

Reaktionen orsakas av att isoniazid bromsar nedbrytningen av tyramin och histamin i kroppen. Reaktionens utseende är individuell och ganska sällsynt. De allra flesta som använder läkemedlet kommer inte att uppleva biverkningar. Om du har använt livsmedel och det inte har skadat dig, kan du fortsätta att använda dessa livsmedel som tidigare. Tyvärr kan reaktionen inte undvikas genom att konsumera dessa livsmedel vid en annan tidpunkt än isoniazid, eftersom den medicinska effekten varar under hela dagen.

Olika mängder tyramin och histamin finns i olika livsmedel. Under behandling med isoniazid är det bra att undvika följande livsmedel:

 • Lagrade ostar
 • Rödvin
 • Tonfisk
 • Korvar av salamityp

Om du märker att du får ovan nämnda symtom från någon annan mat, undvik det även under isoniazidbehandling.