Hjälp

Tuberkulosutredningar och behandling är kostnadsfria för tuberkulossjuka. I det här avsnittet hittar du information om hälsovårdstjänster samt praktisk vägledning angående utredningar och medicinering.