Hälsovårdstjänster

Om du misstänker tuberkulos, kan du kontakta

 • din egen hälsocentral
 • arbetshälsovården
 • hälsocentralen på den ort där du vistas eller studenthälsovården (om du studerar)
 • hälsovårdaren vid flyktingförläggningen (om du är asylsökande)

Hälsocentralen bör ge dig en bokad tid inom 1-2 dagar för besök hos hälsovårdare eller läkare eller alternativt ge instruktioner för annat tillvägagångssätt.

Tuberkulosutredningen inleds genom att fråga dig om dina symtom och möjliga predisponerande riskfaktorer för tuberkulos. Du kommer att bli tillfrågad om du tidigare haft tuberkulos eller om du har blivit utsatt för tuberkulossmitta. Om tuberkulos misstänks, tas alltid lungröntgen. På sputum (upphostning) görs tuberkulosfärgning och -odling. Dessutom blir du undersökt av läkare.

Dessa grundläggande tuberkulosundersökningar görs för vuxna i allmänhet vid hälsocentralen. Beroende på den sjukas tillstånd och symtomens art kan utredningen också ske vid specialsjukvården på sjukhus.

Om tuberkulos hos dig konstateras eller starkt misstänks, blir du snarast möjligt skickad till sjukhus för vidare utredning och vård. Om man misstänker, att du kan smitta andra, försöker man få plats på sjukhus i brådskande ordning (inom ett par dagar). I annat fall kan det ta längre tid att få plats på sjukhuset.

På sjukhuset blir du först placerad i ett isoleringsrum, så att du inte smittar ner andra. På sjukhuset görs ytterligare undersökningar allt efter situationen.

Tuberkulosmedicinering inleds på sjukhus och fortsätts hemma under kontroll. Hälsocentralen brukar i praktiken organisera medicineringen, men din specialistläkare på sjukhuset är den som fattar beslut och ansvarar för vården under hela vårdperioden. Kontrollbesök på sjukhusets poliklinik görs med 1-2 månaders intervaller.

Diagnostisering av tuberkulos hos barn är krävande. Barnets tillstånd kan försämras snabbt efter insjuknandet. Därför görs alla utredningar för barn under 16 år vid barnklinik på sjukhus.

Utredning och vård av tuberkulos sker gratis för patienten. Under behandlingstiden får du stöd och information om vården av personalen som sköter dig. Av sjukhusets socialskötare får du information angående socialförsäkringsärenden. Dessutom har du möjlighet till kamratstöd.

Grundutredning

 1. intervju för uppsamlandet av sjukhistoria
 2. läkarundersökning
 3. lungröntgen
 4. tuberkulosfärgning och -odling av sputum, genkopieringstest för påvisande av nukleinsyra från tuberkulosbakterien

Ytterligare utredningar (vid behov)

 • blodprov
 • bronkoskopi
 • tagande av biopsier (provbitar)
 • krävande radiologi såsom röntgentomografi och magnetisk resonanstomografi