Isoleringsvård

  • Under isoleringsperioden är du i ett enpersonsrum, och din rörlighet begränsas. Din trivsel beaktas dock.
  • I isoleringsrummet finns toalett och dusch, telefon och TV.
  • Friska vuxna kan besöka dig
  • När sjukdomen inte längre är smittsam, upphävs isoleringen.

Om du lider av lungtuberkulos, kan sjukdomen smitta till andra. Det är därför du till en början vårdas i ett luftisoleringsrum på sjukhuset. Avsikten med isoleringen är att förhindra spridning av smittan till andra patienter och vårdpersonal.

Effektiv medicinering eliminerar vanligen risken för smitta inom några veckor. Den smittsamma perioden tillbringar du i isoleringsvård. I vissa fall kan längre isolering behövas.

Under isoleringsperioden är du i ett enpersonsrum och får inte lämna rummet utan tillstånd. I isoleringsrummet finns toalett och dusch, telefon och TV. Mat och läkemedel hämtas till rummet. Du kan också ta med personliga föremål såsom tidningar och böcker till rummet.

tuberkuloosi, hengityksensuojain, FFP3, respiraattoriPersonalen som vårdar dig använder speciella andningsskydd. Friska vuxna kan besöka dig, men de måste följa anvisningar som ges av vårdpersonalen och använda samma andningsskydd. Till en början rekommenderas endast kortvariga besök. Du kan ha kontakt med dina anhöriga och vänner via telefon eller via internet.

 

Under isoleringsskedet får inte barn under 5 år och vuxna med försvagad motståndskraft besöka dig. Om du har en läkemedelsresistent tuberkulos, är besök av alla personer under 16 år förbjudna.

kuvitus_10 När du hostar kan tuberkelbakterier komma i luften. Täck med en engångsnäsduk mun och näsa tätt när du hostar. Sätt näsduken i en avfallsbehållare efter användningen. Om du under isoleringsperioden måste lämna rummet, bör du använda andningsskydd. Om du hostar, så håll ansiktet tätt mot överarmens ärm. På så sätt förhindrar du spridning av bakterier.

 

 

Isoleringsvård

Kan man bli tvingad till isolering?

Ja, det kan man. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan beslut om tvångsbehandling fattas för två månader åt gången.

När används tvångsisolering?

Tvångsisolering utnyttjas till exempel om en patient med smittsam tuberkulos upprepade gånger avbryter behandlingen.