Kamratstöd


Beroende på dina behov har du möjlighet att prata i telefon eller kommunicera med en kamratstödjare på finska eller engelska på måndagar och torsdagar på överenskommen tid. Kamratstödjaren har gått en kamratstödsutbildning. Han har tid att lyssna och prata med dig om alla vardagsfrågor.

Kamratstöd till en sjuk person är ömsesidigt stöd från personer som har gått igenom samma sjukdom eller liknande livserfarenheter. En kamratstödsperson är en följeslagare och hjälper dig att uthärda behandlingarna relaterade till din sjukdom till slutet. Verksamheten är konfidentiell och frivillig.

För mer information och kontaktuppgifter till en kamratstödsperson, vänligen kontakta: Marianne Helander, tel 044 771 7712, marianne.helander@filha.fi

Kamratstödjare har deltagit i OLKAs Toivo-coachning för kamratstödjare. Kamratstöd är ömsesidigt stöd till personer som lider av samma sjukdom eller som har genomgått liknande livserfarenheter, som fungerar vid sidan av offentliga tjänster.

Kamratstöd för tuberkulospatienter är en del av Kamrathuset. Vertaistalo.fi är en nationell onlinetjänst som hjälper dig att hitta kamratstöd och pålitlig information om kamratstöd även lokalt. OLKA®-aktiviteten utvecklad av HNS och Hyte rf är innehållsleverantören för Kamrathuset. Kamrathuset är en del av Hälsöbyn, som byggs upp som ett nära samarbete mellan finska universitetssjukhus och yrkesverksamma, patientorganisationer, patienter och deras anhöriga. Byggandet av Hälsobyn samordnas av HNS.