Uppsamlandet av sputumsprov

Instruktionerna nedan öppnas som separata pdf-filer. Den 2-sidiga instruktionen lämpar sig bäst för utskrift, den 8-sidiga instruktionen för visning  på skärmen.

2-sidig bildinstruktion för uppsamlandet av sputumprov

Uppsamlandet av sputumsprov på svenska (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på finska (2 sidor)

Översättningar till andra språk

Uppsamlandet av sputumsprov på arabiska (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på dari (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på engelska (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på estniska (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på kinesiska (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på kurdiska (sorani) (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på somaliska (2 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på ryska (2 sidor)

8-sidig bildinstruktion för uppsamlandet av sputumprov

Uppsamlandet av sputumsprov på svenska (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på finska (8 sidor)

Översättningar till andra språk

Uppsamlandet av sputumsprov på arabiska (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på dari (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på engelska (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på estniska (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på kinesiska (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på kurdiska (sorani) (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på somaliska (8 sidor)

Uppsamlandet av sputumsprov på ryska (8 sidor)

Birkalands sjukvårdsdistrikts patientanvisningar för upphostningprov:

Patientanvisning för upphostningprov på svenska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på finska (pdf)

Översättningar till andra språk:

Patientanvisning för upphostningprov på albanska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på arabiska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på bosniska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på engelska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på estniska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på franska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på kinesiska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på kurdiska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på persiska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på somaliska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på thailändska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på turkiska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på ryska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på spanska (pdf)

Patientanvisning för upphostningprov på vietnamesiska(pdf)