Info

Ylläpitäjä:
Filha ry
Sibeliuksenkatu 11 A 1
00250 Helsinki
www.filha.fi

Tekninen toteutus:
Tuomo Moilanen
tuomo.moilanen(a)gmail.com

Graafinen suunnittelu:
Juha Harju
www.kuvittajajuha.fi