Material

Här hittar du material om tuberkulosen, till exempel allmänna riktlinjer och patientinstruktioner angående tuberkulos på 15 olika språk, information på 20 olika språk, affischer, videor och berättelser. En ordlista förklarar ämnesområdets speciella ord.