Animationer

I samband med TIE-projektet (förebyggande och tidig diagnos av tuberkulos och hiv bland unga asylsökande), som Filha samordnar, har 2014 färdigställts två animationer som berättar om tuberkulos och hiv. Producent är Constantinos “Gogi” Mavromichalis.

Tuberkulos kan botas:

Ett fullvärdigt liv med hiv :

Europeiska flyktingfonden deltar i finansieringen av TIE-projektet.

Euroopan pakolaisrahaston logo