Berättelser

Här finner du olika berättelser. Niinas skildring är ovanlig. Hon insjuknade i en mycket resistent tuberkulos. Vården var mer utmanande än vanligt .

Mera berättelser kan du hitta på våra finskspråkiga sidor.