Länkar

Institutets för hälsa och välfärd (THL) webbsidor om tuberkulos: :
www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/bakteriesjukdomar/tuberkulos

Världshälsoorganisationens (WHO), webbsidor om tuberkulos:
www.who.int/topics/tuberculosis

Europeiska centrumets för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) webbsidor om tuberkulos:
www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/tuberculosis/pages/index.aspx 

Den internationalla unionens mot tuberkulos och lungsjukdomar webbsidor:
www.theunion.org

TB Alert: The Truth about TB
www.thetruthabouttb.org

Tillägsuppgifter om hiv

Hivpoint
hivpoint.fi

Positiiviset ry
www.positiiviset.fi