Länkar

Filhas tuberkulossidor för vårdpersonal:
www.filha.fi/tuberkuloosi/

Institutets för hälsa och välfärd (THL) webbsidor om tuberkulos: :
www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/bakteriesjukdomar/tuberkulos

Lunghuset: undersökt information och stöd samt tips för egenvård.
www.terveyskyla.fi/keuhkotalo/sv

Världshälsoorganisationens (WHO), webbsidor om tuberkulos:
www.who.int/health-topics/tuberculosis

Europeiska centrumets för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) webbsidor om tuberkulos:
www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/tuberculosis/pages/index.aspx 

Den internationalla unionens mot tuberkulos och lungsjukdomar webbsidor:
www.theunion.org

TB Alert: The Truth about TB
www.thetruthabouttb.org

Tillägsuppgifter om hiv

Hivpoint
hivpoint.fi

Positiiviset ry
www.positiiviset.fi