Till media

Vi har här samlat grundläggande fakta och statistik om tuberkulos. Informationen får användas fritt som bakgrundsmaterial i media. Epidemiologisk information tillhandahålls av sjukvårdsdistrikt och av Institutet för hälsa och välfärd; vi gör det inte.