tuberkuloosi.fi

Webbplatsen uppehålls av
Filha rf
Sibeliusgatan 11 A 1
00250 Helsingfors, Finland
tel 044 566 9034
www.filha.fi

Webbplatsen har skapats av Filha rf och Andningsförbundet rf med stöd från Tampereen tuberkuloosisäätiö, Nummela Sanatoriums stiftelse för medicinsk forskning och Social- och hälsovårdministeriet.

Filha ry grundades år 1907 under namnet Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland. Sedan 2003, har föreningens namn varit Filha ry, som står för Finnish Lung Health Association. Filha tillhandahåller expertis och skolning för bekämpandet av tuberkulos och lungsjukdomar. Filha är WHO:s samarbetscentrum för motarbetandet av tuberkulos i närliggande områden.

Andningsförbundet rf är en organisation inom social- och hälsofacket med uppgift att främja luftvägshälsa och andningsvägssjukas välfärd. Andningsförbundet söker främja de andningssjukas inressen och deras välbefinnande och hälsa. Andningssjuka och deras anhöriga deltar i lokalföreningarnas verksamhet runtom i Finland. Förbundet tillhandahåller även rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsförmedlingshjälp för alla finländare.
www.hengitysliitto.fi/sv

tuberkuloosi.fi -logo (jpg)
tuberkuloosi.fi logo (jpg)

 

 

 

Ge respons

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande