Tuberkulos

Här hittar du basinformation om tuberkulos. Tuberkulos kan botas med läkemedel. Tuberkulosutredningar och vård är avgiftsfria för patienten.