Barn och ungdomar med tuberkulos

Numera är det mycket ovanligt att ett barn i Finland insjuknar i tuberkulos. Att barnet exponerats för tuberkulos är en viktig ledtråd för läkaren. Läs mera om detta här.