Insjuknande

mimmi

Alla, som haft kontakt med personer med smittsam tuberkulos, insjuknar inte.

Tuberkulos smittar inte lätt. Endast en tredjedel av dem, som utsatts för smittsamma situationer, får smittan.

tartuntakaavio_12

Hos de flesta, dvs. nio av tio, av dem som fått smittan, utvecklas inte aktiv tuberkulos. Tuberkelbakterierna blir kvar i organismen, men de är i viloläge och inaktiva (latent tuberkulosinfektion LTBI). Dessa personer har inte symtom och de sprider inte smitta eller bakterier till andra.

Bakterierna kan dock bli aktiva och börja föröka sig. Tuberkulossmittan utvecklas då till sjukdomen tuberkulos. Personen i fråga blir sjuk, och sjukdomen kan smitta till andra, som tillbringar långa tider med den sjuka. Av nersmittade friska vuxna insjuknar endast en av tio i tuberkulos. Av dem får cirka hälften symtom inom två år efter smittan. Den andra hälften insjuknar någon gång senare i livet.

Risken att insjukna är högre för små barn, för äldre personer och för personer med motståndskraft som försvagats av sjukdomar eller medicinering.

Insjuknande

Är insjuknande i tuberkulos självvållat?

Nej. Vem som helst, som fått smittan, kan insjukna i tuberkulos oavsett ras, kön, ålder, yrke och social status.

Insjuknar alla som haft att göra med en patient med smittsam tuberkulos?

Nej, det gör de inte. Endast en av tio friska vuxna, som fått smittan, insjuknar i tuberkulos.

Cirka hälften av dem får symtom inom två år efter smittan. Den andra hälften insjuknar någon gång senare i livet.

Insjuknar barn och ungdomar, som fått smittan, lättare än vuxna?

Ja, de är mera mottagliga. Småbarn under 5 år, som fått smittan, insjuknar lättare än äldre barn och vuxna. Av ovaccinerade barn under ett år insjuknar vartannat efter tuberkulossmitta. Av ovaccinerade 1-5 -åringar insjuknar vart fjärde, om det får smittan. Småbarn över 5 år och barn i skolåldern har samma risk att insjukna som vuxna. Hos unga i åldern 15-20 år är risken att insjukna åter högre än hos vuxna.