Tuberkulos och hiv

 

tuberkulos och hiv

Läs mer om hiv på Hivpoints webbplats

 

Tuberkulos och hiv

Hur inverkar hivsmitta på insjuknandet i tuberkulos?

En obehandlad hivinfektion ökar betydligt risken att insjukna i tuberkulos. En hivpositiv person utan effektiv hivbehandling har en 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos sedan han eller hon råkat ut för tuberkulossmitta. I aidsstadiet är risken att insjukna 100-faldig. Om människan får effektiv behandling, har hon en liknande risk att insjukna som en person utan hivinfektion.

Utvecklas den hivpositivas tuberkulos på samma sätt som andras?

Jämfört med hivnegativa, har hivpositiva mer tuberkulos i andra organ än lungorna. Om en obehandlad hivinfektion har fortskridit till AIDS-skedet, kan tuberkulosen framträda i generaliserad, snabbt framskridande form.

Hur beaktas möjligheten, att patienten har en hivinfektion?

Från varje tuberkulospatient tas med samtycke av patienten blodprov för utredning av hivinfektionsmöjligheten.