Tuberkulosvaccination

mamma

Vaccination skyddar spädbarn och småbarn mot allvarliga former av tuberkulos.

BCG (Bacillus Calmette-Guerin) -vaccin skyddar spädbarn och småbarn mot allvarliga former av tuberkulos. Hit hör bland annat tuberkulös hjärnhinneinflammation och generaliserad tuberkulos.

Förr i tiden BCG-vaccinerades alla barn i Finland. Från och med 2006 har man endast vaccinerat barn, som ansetts löpa ökad risk för tuberkulossmitta och insjuknande. Orsaken till förändringen i vaccinationspraxis var minskningen i antalet tuberkulosfall i Finland.

I allmänhet ges vaccinet till nyfödda. Barn över 7 år vaccineras inte. Beslut om vaccination görs av läkare. Vaccinationen är kostnadsfri. Läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:
www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/bcg-vaccin

BCG-vaccination i barnaåren skyddar inte den vuxna befolkningen.

Nya, tryggare och bättre tuberkulosvacciner är under utveckling.