Utredning

utredning

Lungtuberkulos diagnostiseras med hjälp av röntgen och sputumprov (upphostning).

Lungtuberkulos konstateras oftast med lungröntgen. Åtgärden är ofarlig. Gravida bör informera röntgenpersonalen om sitt tillstånd före röntgning.

Sputumprov från patienten undersöks också. Sputumprovet utsätts alltid för mykobakteriefärgning, – odling och ett nukleinsyradetektionstest. Resultatet av färgningen och nukleinsyradetektionstestet kan erhållas inom några arbetsdagar. Risken för infektion är hög om syrafasta tuberkulosbakterier ses vid sputumfärgningsundersökningen. Nukleinsyradetekteringstestet ger också snabb information om tuberkulosbakteriers känslighet för rifampicin. Tuberkulosodling säkerställer att det är en bakterie som orsakar tuberkulos. Resultatet av tuberkulosodlingen kommer vanligtvis inom cirka 2–8 veckor. Tuberkulosstammen testas alltid för läkemedelskänslighet och genotypning.

Små barn sväljer sina upphostningar och kan inte ge sputumprov såsom vuxna. Därför utreds lungtuberkulos hos barn med hjälp magsaftprov som tas via en näs-magsond på sjukhus.

Ibland behövs bronkoskopi med ett bronkoskop som förs ner i luftrören. Datortomografi (CT) av lungorna kan även behövas.

När andra organ än lungorna undersöks för möjlig tuberkulosinfektion, används olika röntgenologiska metoder. Man strävar även till att få ett vävnadsprov eller prov på varbildning.

Utredning

Vart skall man vända sig, om man misstänker tuberkulos?

Kontakta närmaste hälsocentral. Centralens läkare bedömer din situation och fattar beslut om undersökningar, som behövs.

Var undersöks den insjuknade?

Utredningsstället beror på den sjukas tillstånd och arten av symtomen. Lungröntgen kan tas i primärvården, till exempel vid en hälsocentral. Sputumprover kan tas hemma, två på varandra följande dagar (morgon-dag-morgon).

Tuberkulosdiagnosen ställs och vården inleds alltid på specialistsjukvårdsnivå.

Barn yngre än 16 år utreds vid barnpoliklinik eller avdelning för barnsjukdomar. Vuxna utreds vid olika avdelningar allt efter symtom. Om till exempel lungtuberkulos misstänks, sker utredningen vid poliklinik eller avdelning för lungsjukdomar. Om tuberkulos i halsens lymfkörtlar misstänks, gör en öron-näsa-hals-läkare undersökningen.

Varför tar det ibland flera veckor eller månader innan tuberkulosdiagnosen kan ställas?

Tuberkulos förorsakar en mångskiftande sjukdomsbild, och sjukdomen har blivit sällsynt i Finland. Ett antal andra sjukdomar kan ge liknande symtom, och därför är det inte alltid lätt att misstänka rätt sjukdom. Tuberkulos kanske inte misstänks, och det kan dröja innan undersökningarna blir gjorda. Påvisandet av tuberkelbakterier kräver speciella metoder för färgning och odling. Tuberkulosodlingen går långsamt, man kan behöva vänta 2–8 veckor på svar.

Ibland görs tuberkulosdiagnosen på basis av sjukdomsbilden och röntgenologiska fynd utan bakteriologisk säkerställning.