Vad är tuberkulos?

tuberkuloosi, joulumerkki, 1951Tuberkulos är en infektionssjukdom som smittar. Sjukdomen orsakas av Mycobacterium tuberculosis -bakterien. Tuberkulos sprids via luften från person till person.

Tuberkulosen angriper vanligast lungorna, där en inflammationshärd kan bildas. Därifrån kan bakterier spridas genom blodet eller lymfvätskan till andra delar av kroppen. Därför kan tuberkulos även förekomma till exempel i lymfkörtlar, i skelettet, urogenitalt, i det centrala nervsystemet, i huden eller som en allmänt utbredd infektion. Tuberkulos kan botas och utredning och vård av tuberkulos är gratis för patienten

Tuberkulosen är fortfarande en vanlig sjukdom i en stor del av världen. Årligen insjuknar cirka 9 miljoner människor. Av de drabbade dör 1,5 miljoner. Tuberkulosen är allmän speciellt i utvecklingsländer. Spridning av sjukdomen förvärras av trånga bostäder, undernäring, hivepidemin och dålig hälsovård. Tuberkulosen sprider sig också i länder där infrastrukturen har drabbats av naturkatastrofer, krig eller sociala omvälvningar.

I Finland var tuberkulosen ännu på 1930-talet en folksjukdom; den kallades för lungsot. Då dog en finländare i tuberkulos varje timme. Nu diagnostiseras i Finland bara cirka 300 nya fall av tuberkulos per år. Ungefär en tredjedel av de insjuknade är födda utrikes. De största riskgrupperna i Finland är äldre finländare, invandrare från länder med hög tuberkulosincidens och personer med missbrukarproblem. Tuberkulosen är fortfarande en allvarlig sjukdom.