Vad är tuberkulos?

vad är tuberkulos, julmärke, 1951Tuberkulos är en infektionssjukdom. Sjukdomen orsakas av Mycobacterium tuberculosis -bakterien. Tuberkulos sprids via luften från person till person.

Tuberkulosen angriper vanligast lungorna (lungtuberkulos), där en inflammationshärd kan bildas. Därifrån kan bakterier spridas genom blodet eller lymfvätskan till andra delar av kroppen. Därför kan tuberkulos även förekomma till exempel i lymfkörtlar, i skelettet, urogenitalt, i det centrala nervsystemet, i huden eller som en allmänt utbredd infektion. Tuberkulos kan botas och utredning och vård av tuberkulos är gratis för patienten.

Tuberkulos är vanlig i nästan hela Asien, i Afrika, i Syd- och Centralamerika och i en stor del av Östeuropa. Årligen insjuknar cirka 10 miljoner människor. Av de drabbade dör cirka 1,5 miljoner. Spridning av sjukdomen förvärras av trånga bostäder, undernäring, hivepidemin och dålig hälsovård. Tuberkulosen sprider sig också i länder där infrastrukturen har drabbats av naturkatastrofer, krig eller sociala omvälvningar.

I Finland var tuberkulosen ännu på 1930-talet en folksjukdom; den kallades för lungsot. Då dog en finländare i tuberkulos varje timme. Nu diagnostiseras i Finland bara cirka 250 nya fall av tuberkulos per år. Ungefär hälften av de insjuknade är födda utrikes. De största riskgrupperna i Finland är personer födda före 1950, äldre finnar, invandrare från länder med hög tuberkulosincidens och personer med missbrukarproblem. Tuberkulosen är fortfarande en allvarlig sjukdom.