Uurka

Xaaladaha qaaxada dumarka uurka leh ama umusha ahi waa naadir Finland gudaheeda, taaso ah waxa loogu mahadnaqo in Finland xaaladda Curdurka qaaxadu uu aad u wanaagsan yahay. Khatarta qaadista qaaxadu hoyooyinka u dhashay wadamada qaaxadu ku badan tahay ayaa saraysa ama joogay wadamada xaaladdaasi ka jirto muddo dheer ama ku noqnoqday. Hooyoyinka uurlayda ah ee la kulmay qaaxada ayaa kor u kacay Finland gudhaheeda. Haddii aad ogtahay in aad mudo badan la joogtay qof qaba qaaxada ama aad la kulantay qof qaba qaaxada, goobta shaqadaada u sheeg goobta xanaada hooyada iyo carruurta. Iyaga ayaa hubin xaladaada haddii loo baahan yahay in laguu sameeyo baaditaanka lagu hubinaayo qaaxada.