Caawi

Baadhitaanka qaaxadu iyo daawaynteeduba bukaanada qaaxada waa u lacag la’aan. Qaybtan waxa aad ka heli kartaa macluumaad khuseeya adeegyada caafimaadka iyo tusaale iyo talo-bixin xagga daawooyinka iyo daaweynta.