Xiriirinta

Qoraalka hagaya Bukaanka qaaxada

Filha waxa ay daabacday iyadoo kaashanaysa Ururka Caafimaadka Neefmareenka qoraal daabacan oo ka waramaya qaaxada iyo macluumaad bukaanka hagaya oo ku qoran luqado kala duwan.

Ururka bukaanada ee Norway LHL waxa uu daabacay qoraal hagaya bukaanka qaaxada oo luqooyin kala duwan lagu qoray.