Bukaanka halkee lagu baadhaa?

Goobta baadhitaanku waxa ay ku xidhantay xaalada iyo calaamadaha bukaanka. Sawirka x-rayga laabtu waxa lagu saarikaraa qofka goobta caafimaadka asaasiga ah sida goob caafimaad.  Xaakada waxa qofka lagaga soo qaadikaraa guriga sedex arroorood oo isku xiga.

Go’aanka cadaynta cudurka iyo daawayntuba waxa ay ka dhacaysaa isbitaalka, qaybta u gaarka ah takhasuskaas. Caruurta ka yar 16 sano waxa lagu baadhaa qaybta caruurta iy waadhka caruurta. Dadka waawayn waxa lagu baadhaa qaybo kala duwan kolba calaamadahoodu sida ay yihiin. Masalan hadii qaaxada sambabka lagaaga shakiyo baadhitaanku wax uu ka dhacayaa bukaan socodka ama waadhka cudurada feedhaha. Hadii laga shakiyo qaaxad qanjidhada waxa qofka baadhaya  dakhtarka takhasuska dhegaha.

Sideebaa loo cadyn karaa cudurka qaaxada?

Qaaxada sambabada waxa inta badan lagu helikaraa sawirka x-ray ee laabta waxana in cudurku jiro lagu go’aamin karaa baadhitaanka qaaxada. Waxa la isticmaala hab gaara oo lagu diyaariyo tiiyo la midabaynaayo xaakada, Miariscoopka waxa lagu arki karaa bakteriada qaaxada.  Hadii qaaxadu lagu beero meel way cadynkartaa cudurka. Waqtiyada qaarkood waxa loo baahdaa in la sameeyo bronscopy oo ah qalab duumaha sambab iyo qalabka CT scan ee sambabada.

Ilmaha yari xaakada wuu liqaa markaas lagama qaadi karo shaybadhka xaakada sida dada waawayn. Sidaas aawadeed habka midabaynta qaaxada iyo abuurka xaakada waxa loo isticmaalaa dhecaanka caloosha oo la soo qaado.  Badhitaankan wuxuu ka dhacaa isbitaalka.

Baadhitaano kala duwan oo qalabka waxa lugu baadho ah ayaa lagu isticmaalaa baadhitaanka qaaxada ee xubnah kale marka sambabka laga reebo.waxa kale oo la qaadaa cadadka jidhka iyo dheecaamada meelaha jidhka ee cudurku ka hayo qofka oo laga qaado deedna la baadho.