Anigu ma caawin karaa in ka bogsado qaaxda?

Haa waad kartaa. Raac talada ay ku siiyaan dhakhaatiirtaadu iyo kalaaliyayaashu. Qaybtaad ka qaado dawaayntaada sida tooska ah loo ilaalinaayo qaadashadeeda.

Daawaynta cudurka qaaxada