Kalmood ama jimaac ma samayn karaa mudada aan daawada qaaxada qaadanaayso?

Ha waad samayn kartaa. Waxa se muhiima in aad xusuusnaato in bilowga daawada ay dhici arto inaad aad u daalantay oo aanu kalmoodku ku xiisa gelinayn.

Daawaynta cudurka qaaxada