Ma dhacaysaa in qofka la tagooro isaga oo aan raali ka ahayn?

Haa, waa suurtagal tiiyo la tixraacaayo xeera cudurada faafa, go’aan in khasab lagu takooro ayaa la qaadan karaa oo labadii biloodba mar.

Takoorka