Ma u dadaalaa is-nafaqaynta mudad aan daawada qaaxada qaadanaayo?

Haa. Waa muhiim in aad si fiican waxa u cunto si uu jidhkaagu u helo enerjiga. Hadii miisaankaagu hooseeyo oo aad miisaan badan lumiso, khabiirka nafaqada ee isbitaalka ayaa kuu diyaarinkara qorshe cunto oo kuu gaara.

Daawaynta cudurka qaaxada