Maxay muhiim u tahay in aan ogaado in aan qabo cudurka HIV?

Sababtu waxa ay tahay in HIVgu  uu daciifiyo difaaca jidhka, dadka la kulmay cudurka qaaxda ilsamarkaasna qaba HIV waxa ay khatar badan  ugu jiraan in ay qaaxadu ku dhacdo maruun cimrigooga.

Cudurka qaaxada