Miyaa qaadayaa curdurka hadii qofka qaba qaxda, gacan qaado ama aan laabata u qabto?

May. Qaaxadu kuma fido taabashada iyo in jidhku istaabto. Qoraalka sare eeg sidee ayay qaaxadu u faaftaa?

Fafida qaaxada