Mudo intee leega aya calaamdaha cudurka qaaxadu ku soo baxayaan lag bilaabo marka qofku la kulmo bakteriada?

Taasi waxa ay ku xidhantay qofka da’diisa, iyada/isaga difaaciisa jidhka iyo caruurta yaryar oo talaalku difaaco. Caruurta ka yar 5 sano oo aan qaadan talaala qaaxada (BCG) waxa ay u bukoon karaan si degdeg ah (xataa ha bil ka dib marka ay la kulmeen bakteriada qaaxada).

Dadka waa wayne ee uu  difaacooga jidhku uu caadiga yaha waxa ay calaamdaha  cuduru ku soo bixi karaan  mudo  ah 6-12 bilood ka  dib marka cudurka lala kulmo.  Bakteriada qaaxadu waxa ay ku jiraysaa jidhka iyado huruda oo aan cudur keenaya ( waxa  loo yaqaanaa xanuun dahsoon)  xanuunku waxa  uu soo bixi kara  mar dambe marka uu difaaca jidhkoodu uu daciifo, oo ka  imman kara da’da  ama xanuun ama daawooyin la qaatay.

Cudurka qaaxada