Qaaxada ma la daawayn karaa?

Cudurka qaaxada waa laga bogsankaraa hadii la isticmaalo daawada casiriga ah oo hore loo bilaabo.

Waxa aad u adag in la daaweeyo qaaxada daawada adkaysiga u leh. Sedexdii qofba laba qof  oo qaba qaaxada daawadu any karin ayaa ka bogsada  marka ay qaataandaawada mudo laba sano ah.

Daawaynta cudurka qaaxada