Waa maxay qiimaha daawaynta qaaxadu?

Qaaxad intabadan waa cudur faafa oo dhibaato badan.  Sida ay tilmaamayso xeerka cudurada faafa daawaynta qaaxada iyo baadhitaanka qaaxadu marka la tuhmo qaaxadu waxa ay u tahay bukaanka  lacag la’aan Finland.

Daawaynta cudurka qaaxada