Qaaxada

Halkan wax aad ka helikartaa macluumaada asaasiya oo qaaxada ku saabsan.
Qaaxada waxa lugu dawayn karaa daawada loo yaqaan Antibiotiga. Baadhitaanka iyo daawaynta loogu baahanyay qaaxadu waa u lacaglaan buaanka.